Skip to main content

Svenskarnas intresse för bildning valåret 2018

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2018 11:10 CET

Hela 95% av svenskarna vill lära sig mer om något nytt ämne under 2018, och 4 av 10 vill göra det genom en studiecirkel. Samtidigt upplever 43% av befolkningen sig inte vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapportserien Bildningstrender. Tillsammans med Novus har Studieförbunden genomfört en opinionsundersökning i syfte att kartlägga vilka populära bildningsformer och ämnen som intresserar flest svenskar.

Populäraste ämnena är i första hand språk, på andra plats mat och dryck och därefter hälsa och friskvård.

- En positiv bildningstrend som består är ungas stora intresse av att lära sig mer om politik och samhälle. Det är det ämne som allra flest unga mellan 16 och 29 år vill lära sig mer om 2018. Klart bekymrande är dock att knappt varannan person upplever att de har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och bara hälften så många med grundskoleutbildning känner delaktighet jämfört med universitetsutbildade, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

Under valåret 2018, som också är starten för uppmärksammandet av Sverige 100 år som demokrati, läggs särskilt fokus på att undersöka svenskarnas syn på sin egen delaktighet i demokratin inför det kommande valet. Bildningstrender 2018 har rubriken: ”Bildning behövs för en levande demokrati”.

- I september går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år. Den demokratiska infrastruktur som studieförbunden utgör är minst lika viktig i dag som för hundra år sedan, säger David Samuelsson.


Om Bildningstrender 2018

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Studieförbunden, bransch- och intresseorganisation för de tio studieförbunden. Rapporten speglar vad, hur och varför allmänheten vill lära sig mer 2018. Resultaten bygger på Novus undersökning samt analys av Studieförbunden.

Årets Bildningstrender i korthet:

  • 95% vill lära sig mer om något ämne 2018
  • 65% ser nyfikenheten som den viktigaste drivkraften för lärande
  • 4 av 10 vill lära sig mer genom att delta i en studiecirkel
  • 6 av 10 unga vänder sig till internet för att lära sig mer
  • 43% upplever inte att de kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen

Läs och ladda ner hela rapporten på Studieförbundens hemsida: http://studieforbunden.se/papport-bildningstrender-2018/ 

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.


Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.