Pressmeddelande -

Två miljoner utanför e-samhället

Statens reform för e-förvaltning kräver en rejäl folkbildningssatsning, menar Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation. "Sverige bygger ut en e-förvaltning men tar inte hänsyn till att två miljoner personer inte använder Internet" kommenterar Maicen Ekman, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.

Nyligen kom "Styr samverkan - för bättre service till medborgarna" där utredaren Lars Högdahl ger svenska myndigheter och förvaltning svidande kritik för sin brist på samordning. En del av lösningen skulle vara servicekontor och servicepunkter för medborgarna med olika IT-lösningar. Folkbildningsförbundet ser positivt på en sådan utveckling som gör att myndigheterna måste samarbeta mer med medborgarna.
Högdahl menar också att fler skulle börja använda e-tjänsterna efter en kommunal och statlig informationskampanj.

- Man kan inte driva kampanjer för folk som inte ser nyttan med internet. Regering och kommunerna måste ha ett användarperspektiv. Sverige bygger ut en e-förvaltning men tar inte hänsyn till att två miljoner personer inte använder Internet, säger Maicen Ekman, Folkbildningsförbundets generalsekreterare.

- Folkbildningsförbundet vill se fortsatta satsningar på folkbildningen för att ge vuxna människor e-kompetens. Studieförbunden har lång erfarenhet om hur man motiverar och engagerar människor i takt med att samhället förändras.

Regeringen skapar en e-delegation för att "Sverige ska återta en ledande position inom e-förvaltning". Sverige Kommun och Landsting (SKL) har också gått ut med storslagna ord om att "När hela Sveriges e-förvaltning ska utvecklas måste medborgarnas och företagarnas behov stå i centrum".

- Här har såväl staten som kommunerna ett ansvar! Låt studieförbunden erbjuda gratis utbildningar för vissa grupper, kombinerat med uppsökande verksamhet. Då kan regeringens och SKLs visioner bli mer än tomt prat.

Hos de nio studieförbunden möts varje år miljontals människor för att lära mer. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas.

- E-frågan berör verkligen människors vardag. I bästa fall kan man via webben ansöka om bygglov, ställa barnen i förskolekö eller kontakta vården dygnet runt. En stor folkbildningssatsning på området är akut.

- Studieförbunden har metoderna och vi finns i hela landet, säger Maicen Ekman.

Fakta:
Enligt World Internet Insitutets undersökning "Svenskarna och Internet 2008" står mer än två miljoner svenskar över 16 år står utanför Internetsamhället. En miljon av dem är under 65 år.

För mer information kontakta
Maicen Ekman, generalsekretare Folkbildningsförbundet
Telefon: 0709-78 09 28
E-post: maicen.ekman@studieforbunden.se

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Folkbildningsförbundet är studieförbundens mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. www.studieforbunden.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige.

Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 

Kontakter

Jimmy Blomqvist Larsson

Presskontakt Press- och opinionsansvarig Press Media Opinionsbildning 0707133150