Pressmeddelande -

Idrottslyft bra men kulturungdomar på undantag

-          Det är bra att idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth vidgar arbetet med Idrottslyftet för barn och ungdomar. Men är det inte dags för kulturministern att driva ett ”Kulturlyft” motsvarande ”Idrottslyftet” riktat till alla de barn och ungdomar, inte minst i utanförskapsområden, som är aktiva inom dans- och musikverksamhet, säger Anders Gradin, förbundschef i Studieförbundet Vuxenskolan.

-          Ett ”Kulturlyft” skulle skapa en stark rörelse underifrån och stimulera ungdomars kulturintresse inom musik, teater, dans, konst och film. Det är 10 000-tals ungdomar över hela landet som stundligen och dagligen är engagerade i kulturverksamhet. I studieförbunden märker vi av trycket. Varför är inte kulturungdomar lika viktiga som idrottsungdomar? Den frågan är det dags för Lena Adelsohn Liljeroth att ge besked om, säger Anders Gradin.

-          Ett ”Kulturlyft” skulle också ligga i linje med regeringens insatser för att stimulera kulturentreprenörskap. För tanken med den satsningen är väl inte bara att stimulera redan etablerade kulturutövare, säger Anders Gradin.

 

För ytterligare kontakt

Anders Gradin, förbundschef på SV, 070 – 855 30 70

Anders Öhberg, presschef SV, 070 – 626 38 88

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning