Pressmeddelande -

Road av mat - oroad för klimatet

Hänger mat och klimat samman?

I boken "Mat & Klimat" diskuterar TV-meteorologen Pär Holmgren och forskarna Johanna Björklund och Susanne Johansson frågan. Deras svar är solklart. Sambandet finns men också möjligheten att genom aktiva insatser minska klimatpåverkan. Det kräver kunskap. Boken är ett led i denna kunskapsomställning.

I en studieplan kopplad till boken antar Studieförbundet Vuxenskolan den utmaningen. Studieplanen riktar sig till alla som är roade av mat, bekymrade över klimatförändringar och som vill lära sig mer om god matkvalitet och klimatsmarta val.

- Man kan säga att det handlar om att bry sig om sina barns framtid. Studiecirkeln hjälper oss att gå från ord till handling och därmed påverka framtiden, säger Peter Wiborn, miljöansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan.

Redan idag deltar 9000 människor i matcirklar i Vuxenskolans drygt 180 lokalavdelningar i landet.

- En självklar målgrupp men intresset är större än så. Många söker sig till våra matcirklar och det kombinerat med klimatintresset är grunden för vår kunskapssatsning. Deltagarna får lära sig laga godare och klimatsmartare mat. Minskad klimatpåverkan blir resultatet, säger Maria Eriksson, verksamhetsutvecklare på miljöområdet hos Vuxenskolan.

I Studieförbundet Vuxenskolans regi kommer Pär Holmgren, Johanna Björklund och Susanne Johansson att medverka i olika aktiviteter runt om i landet under det kommande året.

För mer information kontakta

Maria Eriksson, verksamhetsutvecklare för miljösidan, 073 - 832 20 05

Peter Wiborn, miljöansvarig, 070 - 855 30 75

Anders Öhberg, presschef, 070 - 626 38 88

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.

Fakta

Förbundsordförande: Ulrika Carlsson.

Förbundschef: Anders Öhberg, tf

Studiecirklar: cirka 50 000

Deltagare i studiecirklar: ca 150 000 unika deltagare

Kulturprogram: över 50 000

Deltagare i kulturprogram: cirka 3 miljoner

Cirkelledare: cirka 19500.

Avdelningar i Sverige: 31

Regionala enheter: 2

*Siffrorna gäller verksamhetsåret 2014