Pressmeddelande -

Utan invandring stannar Sverige

Sveriges kommuner måste aktivt arbeta med att locka invandrare till sig för att klara den framtida välfärden. Utan invandring hade 234 av landets 290 kommuner krympt sin befolkning mellan 2000-2008. Till dessa hör bl a Malmö och Göteborg.

Det visar en studie som tankesmedjan FORES i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan lanserar idag. Studien, Svenska kommuners behov av invandring, visar också att kommuner och regioner med hög grad av invandring och som lyckats med integrationen har högre tillväxt än de som inte attraherar invandrare.

Studien bryter ner det framtida behovet av invandring på kommunnivå.

- De orter som har lyckats med integrationen har det gemensamt att det ofta finns starka nätverk med lokala företagare, ideella organisationer och invandrare med samma bakgrund som hjälpt nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Här finns också ett starkt civilsamhälle där folkrörelser och folkbildning, tagit sitt ansvar för att nyansera negativa och intoleranta bilder av invandringen, säger Berit Danielsson, förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan i en kommentar.

- De kommuner som vill lyckas i den framtida kampen om arbetskraften måste ta lärdom av detta. Ta till vara den samlade kompetens och kunnande som finns i studieförbunden. Folkbildningen och civilsamhället är viktiga nav i att stärka det kitt som håller ihop det lokala samhället. Det handlar också om att se kulturella skillnader inte som ett problem utan snarare en möjlighet för framtiden, säger Berit Danielsson.

Studien kan laddas ner på www.fores.se

För ytterligare kontakt

Berit Danielsson, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan, 076 – 894 57 20

Anders Öhberg, presschef, 070 – 626 38 88

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning