Björn Arvidsson ny verksamhetschef för Uppsala BIO

Pressmeddelande -

Björn Arvidsson ny verksamhetschef för Uppsala BIO

Life Science i Uppsala går in i en ny spännande tid, ibland kallad den fjärde industriella revolutionen. En fusion av teknologier och system -- fysiska, biologiska och digitala -- skapar nya spelregler och branschdefinitioner. När läkemedel, medicinteknik, biotekniska verktyg och diagnostik sammanflätas med biologi, kemi, digitalisering, livsmedelsvetenskaper, miljö- och hållbarhet, artificiell intelligens mm, krävs nya former av offentlig-privat samverkan för att säkra vår framtida konkurrenskraft.

För att möta dessa möjligheter har stiftelsen STUNS rekryterat Björn Arvidsson till rollen som ny verksamhetschef för stiftelsens life science-gren Uppsala BIO. Björn kommer närmast från schweiziska läkemedels- och diagnostikjätten Roche.

Andreas Larsson, vd på STUNS, om rekryteringen av Björn:

Under sina 10 år på Roche har Björn hunnit med flera roller inom; diagnostik och läkemedel, från produktansvar, till marknadsföring och kommunikation samt policyutveckling. Det tillsammans med erfarenheter från olika delar av det svenska innovationssystemet gör att Björn passar utmärkt för att mobilisera Uppsalas innovationssystem inom life science och sjukvård i en tid då branschgränser suddas ut och tillsynes disparata områden flätas samman.

Björn har sin bakgrund från kemistudier på Uppsala universitet, BMC/biomedicinska centrum samt doktorandstudier med inriktning mot tidig diagnostik på avdelningen för Analytisk kemi. samt varit forskare vid Försvarets forskningsinstitut FOI i Umeå.

Björn tillträder tjänsten den 1 september och ersätter Erik Forsberg som tillträtt tjänsten som Managing Director på EIT Health Scandinavia.


Kontakt:

Björn Arvidsson 

bjorn.arvidsson@uppsalabio.com

070-9943606

Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park

SE-751 83 Uppsala

Sweden

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Stockholm

OM STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. STUNS syftar till att skapa, stärka och utveckla samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag på nya områden.

STUNS verksamhet är idag koncentrerad till tre strategiska fokusområden: Life science via STUNS Life Science
och Uppsala BIO. Energi med testbäddar och affärsplattformar för kundföretag och teknikleverantörer i STUNS Energi. Innovation och affärer med samlokalisering av innovationssystemets aktörer och regionens
företagsinkubator Uppsala Innovation Centre (UIC).

Presskontakt

Andreas Larsson

Andreas Larsson

Presskontakt VD/CEO STUNS +46 703 117221