Uppsala Life 2019: Arena for Life Science - Creating conditions for healthy growth

Pressmeddelande -

Uppsala Life 2019: Arena for Life Science - Creating conditions for healthy growth

Forumet Uppsala Life 2019 - Arena for Life Science med årets tema: Creating conditions for healthy growth är första gången som representanter från hela Uppsala Life Science-sektor - från globala företag och nystartade företag till universitet och offentliga organisationer - kommer att diskutera lokala industrins behov, utmaningar och möjligheter.

Uppsala, Sverige – 10 October, 2019 - Uppsala BIO, STUNS är värd för Uppsala Life 2019 - Arena for Life Science: med årets tema Creating conditions for healthy growth, ett möte som organiseras för första gången för att samla Life Science-samhället i regionen.

Uppsala Life 2019 (Program) äger rum den 15 oktober på Uppsala slott, i Uppsala, Sverige, från 13:00 - 20:00, lokal tid. Moderator för Uppsala Life 2019 är Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige, och kommer att engagera över 260 delegater och ledande experter från näringslivet, forskarsamhället och relevanta offentliga organ.

Evenemanget ger en stor möjlighet att få snabba insikter i utvecklingen på området, träffa de viktigaste lokala aktörerna och få tillgång till värdefulla regionala nätverk. Efter evenemanget kommer arrangörerna att presentera huvudpunkterna för de berörda intressenterna. Målet är att skapa förutsättningar för en hälsosam, attraktiv och konkurrenskraftig Life Science region.

”Life Science är superinspirerande just nu med den höga takten och användningen av ny teknik, digitalisering och konvergens mellan sektorerna. Att samla intressenter för att inspireras, lära sig och diskutera relevanta ämnen för tillväxt och konkurrenskraft är således inte bara ett trevligt att göra utan ett måste att göra ”, säger Björn Arvidsson, VD för Uppsala BIO.

Uppsala län har ett pulserande Life Science, med fler än 100 företag som tillsammans har över 5000 anställda och 28 miljarder SEK omsättning. Globaliseringen av Uppsalas verksamheter är uppenbar och Life Science är fortfarande en av Sveriges största exportindustrier inom läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik. Tillsammans med universitet, sjukhus och nationella myndigheter utövar Life Science-systemet en stark kraft i den totala svenska ekonomiska utvecklingen.


Uppsala BIO, en del av den ideella stiftelsen STUNS, med målet att skapa förutsättningar för en hälsosam, attraktiv och konkurrenskraftig Life Science-region, är värd för Uppsala Life.

OM STUNS: Grunden för samarbete mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. STUNS syftar till att skapa, stärka och utveckla samarbete mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag inom nya områden.

STUNS-verksamheten är koncentrerad till tre strategiska fokusområden: Life science, via STUNS Life Science och Uppsala BIO. Energi, med testbäddar och affärsplattformar för användare och teknikleverantörer på STUNS Energi. Innovation och affärer genom samlokalisering av innovationssystemets aktörer och regionens företagsinkubator Uppsala Innovation Center (UIC).

www.stuns.se

Mer information om Uppsala Life 2019 och fullt program:

https://www.uppsalabio.com/event/uppsala-life-2019...

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Stockholm

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft med inriktning på att förbättra villkoren för långsiktigt värdeskapande företagande i Uppsala.

Presskontakt

Andreas Larsson

Andreas Larsson

Presskontakt VD/CEO STUNS +46 703 117221