Pressmeddelande -

Drygt 900 personer utbildade under 2009 av Styrelseakademien för ett professionellare styrelsearbete

”Vi är naturligtvis mycket glada över att intresset är så stort. Fler och fler får upp ögonen för hur viktigt det är att styrelsearbetet bedrivs professionellt. Våra deltagare vill lära sig mer samtidigt som de kan utbyta erfarenheter med sina kurskamrater och erfarna lärare”, säger Suzanne Sandler, verksamhetsansvarig StyrelseAkademien Sverige.

Under 2009 ökade StyrelseAkademiens medlemsantal med närmare 20 procent till över 3 200 medlemmar varav 31 procent är kvinnor.

”I näringsminister Maud Olofssons projekt Styrelsekraft gick under 2009 mer än hälften av de 200 deltagande kvinnorna Styrelseakademiens certifieringsutbildning. Det är ett gott betyg för våra utbildningar och glädjande att de är med och bidrar till att 31 procent av alla våra medlemmar är kvinnor. Det talar för att vi framöver kommer att se ett ökat antal kvinnor i styrelserna. Eftersom vi vill uppmuntra till mer professionella styrelser innebär detta att man inte ska vara rädd att ta in personer med olika typer av kompetenser och bakgrunder som matchar bolagets behov, säger Lars-Erik Forsgårdh ordförande Styrelseakademien Sverige.

Det är många gånger inte lätt för mindre och medelstora företag att hitta rätt externa styrelseledamöter, framförallt om man söker personer med specifik kompetens. StyrelseAkademien har därför utvecklat en rikstäckande Kandidatbank som idag innehåller över 800 kandidater med olika erfarenhet och kompetens. Kandidatbanken erbjuder därför en bra möjlighet att finna rätt personer till sin styrelse.

Vid senaste årsskiftet introducerade StyrelseAkademien tillsammans med RiskPoint och Söderberg & Partners en unik styrelseansvarsförsäkring. Genom försäkringen får styrelseledamoten tillgång till ett försäkringsskydd som följer denne i de olika uppdrag han/hon har.

Vid StyrelseAkademien Sveriges föreningsstämma i Stockholm den 26 maj valdes följande styrelse; Lars-Erik Forsgårdh, ordförande, Olof Degerfeldt, Per Hendar, Marianne Hennix, Ewa Ljunge, Öjvind Norberg och PerÅke Oldentoft.

Utmärkelsen ”Årets ledamot” tilldelades Níls-Erik Persson, StyrelseAkademien Sydost.

Ämnen

  • Undervisning, lärande

StyrelseAkademien är en ideell förening som grundades 1991 med syfte att verka för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av 14 ideella lokala föreningar, med sammanlagt 3 300 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft bl a genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv. 

Kontakter

Suzanne Sandler

Presskontakt Verksamhetsansvarig 0735356635