Gå direkt till innehåll
Styrud Arctic i ny regi

Pressmeddelande -

Styrud Arctic i ny regi

Styrud Arctic AB har ingått i Styrudkoncernen sedan 2009 och utgjort kärnan i affärsområdet Gruvor och Prospektering. I gruvorna utförs medieborrning för olika typer av kablar och ledningar, samt kärnborrning under jord med moderna eldrivna maskiner. Ovan jord erbjuds prospekteringsborrning i form av RC-borrning.

Eftersom moderbolaget alltmer fokuserar på området Schaktfritt ledningsbyggande har tiden kommit att låta dottern Styrud Arctic (org. nr 556762-9703) utvecklas och växa i sitt eget sammanhang. Verksamheten i Styrud Arctic är per den 11 maj 2020 såld i en inkråmsaffär till Prospekteringsteknik i Norrland AB – Protek Norr (org. nr 556564-9000) som nu övertar vår mycket uppskattade personal, de gällande affärskontrakten samt företagets maskiner.

Verksamheten i Styrud Arctic fortsätter som tidigare i den nya regin och vi bedömer att utvecklingsmöjligheterna för Styruds gruv- och prospekteringsverksamhet får bättre förutsättningar med sin nya ägare; ett större bolag som sedan länge är etablerade i området och med gedigen branschkunskap.

Vi vill tacka kunder, leverantörer, anställda och alla andra som genom åren har bidragit med värdefulla insatser till bolagets drift och utveckling och vi önskar de nya ägarna Protek all framgång!

Ämnen

Taggar


Sedan 70-talet har avancerad borrning varit Styruds ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfri ledningsbyggnad, grundläggning och entreprenadborrning, brunnar för bergvärme och vatten samt gruvborrning och prospektering. Med kontor på 12 platser från Kiruna i Norr till Malmö i söder och Helsingfors i öst når vi snabbt och effektivt våra kunder.

Presskontakt

Anette Carlsson

Anette Carlsson

Presskontakt Marknadskoordinator Informationsmaterial, texter, foton, mässor, profilmaterial 031 336 78 68

Relaterade nyheter

Styrud - Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning

Sedan 70-talet har avancerad borrning varit Styruds ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfri ledningsbyggnad, grundläggning och entreprenadborrning, brunnar för geoenergi och vatten samt gruvborrning och prospektering. Med kontor på 12 platser från Kiruna i Norr till Malmö i söder och Helsingfors i öst når vi snabbt och effektivt våra kunder.