Gå direkt till innehåll
Doktorsavhandling: ”Hyresregleringarna har fastnat i ett cirkelresonemang”

Pressmeddelande -

Doktorsavhandling: ”Hyresregleringarna har fastnat i ett cirkelresonemang”

Den 5 juni 2020 disputerade Haymanot Baheru med sin avhandling Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Efter närmare 80 år av konstant och omfattande prisreglering på bostadshyresmarknaden, har vi idag ett extensivt, icke-transparent och komplext regelverk som på många sätt är cirkulärt i både konstruktion, omfattning och resonemang, konstaterar Baheru.

I Haymanot Baherus doktorsavhandling i civilrätt kartläggs den rättsutveckling som successivt och effektivt ompaketerat en krislagstiftning från 1942 med offentligrättslig prägel till ett civilrättsligt prisregleringssystem av permanent karaktär. Avhandlingen visar att graden av reglering tilltagit i omfattnings- och tillämpningshänseende.

Bruksvärdessystemets konstruktion ger det kollektiva förhandlingssystemet och dess aktörer en regleringsmakt med större träffyta än den redan dominerande del av marknaden som är underkastad kollektiv reglering. En successiv maktförskjutning från statsmakten till bostadsmarknadens organisationer synliggörs i avhandlingen. Regelverket kan inte tillförsäkra att hyresavtalsparternas intressen tillgodoses på ett adekvat sätt, utan dessa intressen får många gånger ge vika för det kollektiva förhandlingssystemets funktionssätt.

- Den svenska hyresmarknaden har fastnat i ett regelsystem som på många sätt kommit att bli ett självändamål, eller ett självspelande piano om man så vill, säger den nyblivna doktorn Haymanot Baheru.

Haymanot Baheru är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska

fakulteten, Stockholms universitet, och har specialiserat sig på bostadsmarknadsfrågor. Hon är utredningssekreterare i den nyligen tillsatta utredningen "Fri hyressättning vid nyproduktion" (Ju 2020:10).

Kontakt:

@ haymanot.baheru@juridicum.su.se

T +46 73 553 17 37

Mer att läsa om avhandlingen i DIVA:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1422516

Beställa avhandlingen i sin helhet från förlaget:

https://www.jure.se/ns/

Ämnen


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.