Pressmeddelande -

Gig-arbetarnas motdrag – Ny icke-vinstdrivande organisation för frilansare på Subtopia

Rörelsen föddes ur behovet av nya modeller för frilansare på en arbetsmarknad med nya spelregler. Med 70 000 anställda är det redan Belgiens största arbetsgivare inom den kreativa sektorn. Genom att bli anställd av SMart kan uppdragstagare utöva sin verksamhet utan att hamna utanför de sociala trygghetssystemen. Den 26 oktober öppnar SMart på Subtopia.

Systemen för anställningsvillkor har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Idag betraktar sig så många som 20 procent av alla i arbetsför ålder som frilansare. Från vissa håll talar man positivt om friheten det innebär, mindre sällan om den ekonomiska utsatthet som frilansare lever i.

För många i den kreativa sektorn är det problematiskt att ha egen firma, eftersom uppdragen är oregelbundna och det kan vara svårt att få ihop hela den lön man behöver att leva på. SMart:s idé är att du får en anställning under tiden för dina projekt. Det innebär att du har möjlighet till a-kassa under de perioder då du inte har uppdrag, föräldrapeng när du får barn eller liknande. Dessutom är du försäkrad under dina uppdrag, säger Frida Wikström, kommunikatör på SMart.

SMart Produktionshus började som ett försök att underlätta för utövare verksamma i kreativa branscher, i internationella projekt med många involverade från olika länder. Arbetsgruppen uppfann så småningom en icke-vinstdrivande modell som visade sig fungera för alla typer av frilansyrken, till exempel journalister, formgivare, film, översättare, stylister och många fler. I Europa är SMart redan ett kooperativ som ägs av sina medlemmar, vilket är målsättningen för 2018 även i Sverige.

Inom den kreativa sektorn blir de flesta mångsysslare och administrationen kan bli betydligt mer komplex på grund av samarbeten, parallellt pågående projekt, internationella åtaganden och olika moms- och skattesatser att hålla reda på. Dessutom tillkommer kontrakts- och avtalsskrivning. För oss på Subtopia som arbetar nära branschen är det en perfekt allierad och därför upplåter vi ett kontor här en gång i veckan, säger verksamhetschef Karin Lekberg.

Den 26 oktober öppnar SMart Space Subtopia, dit alla som är intresserade kan komma för att få veta mer och bli anställda i sina projekt och dessutom att få hjälp med hela den ekonomiska sidan av sin verksamhet. SMart kommer att finnas på Subtopia på tisdagar kl 9 – 17.

SMarts vision:

  • Att utgöra en kooperativ rörelse för frilansare i hela Europa. Det betyder att den ägs av sina medlemmar och agerar utifrån sina medlemmars behov utan vinstintresse och med en solidarisk värdegrund.
  • Att vara en stark och solidarisk kraft i hela Europa.
  • Att fungera både som arbetsgivare och gemensam röst för sina medlemmar och på så sätt öka deras trygghet, möjlighet till schyssta avtal, rimlig ersättning och goda arbetsförhållanden samt att förenkla och förbättra deras professionella verksamhet.
  • I en tid av ökad individualism där gör-det-själv-lösningar omhuldas, vill SMart vara en motkraft och istället peka på kollektiv organisering för fria och oberoende aktörer för att kunna agera starkare på arbetsmarknaden.

Om SMart

  • Grundades 1998 i Belgien och i Sverige 2012.
  • Ägs av Intercult och SMart Belgien.
  • I Europa finns SMart i Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike med totalt ca 80 000 medlemmar med hela spannet inom den kreativa och konstnärliga sektorn, från arkitekter, webbdesigners, spelutvecklare och journalister till akrobater, fotografer, filmproducenter och dansare.

Ämnen

  • Dans

Regioner

  • Botkyrka

SUBTOPIA - En plats för alternativ kultur i Alby, Botkyrka!
Subtopia är 15 000 kvm kreativt kluster, ett sätt att tänja gränser och en plats för alternativ kultur i Alby, Botkyrka. Subtopia driver Sveriges scen för samtida cirkus "Hangaren Subtopia" som även är en av Stockholmsområdets största studior för film och tv-inspelningar och produktionsrepetitioner.

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite bättre.

Subtopia har samarbetspartners över hela världen och är del av internationella nätverk som European Cultural Foundation, Trans Europe Halles och Europe Culture Foundation.

Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka och fungerar som centrum för Botkyrka kommuns satsning på kultur och kreativa näringar.

Presskontakt

Alex Rodallec

Presskontakt Pressansvarig Presskontakter 08 – 599 075 81