Gå direkt till innehåll
I 13 av 20 kommuner utvärderar vare sig kommunen eller rektorerna vad planerade åtgärder leder till.
I 13 av 20 kommuner utvärderar vare sig kommunen eller rektorerna vad planerade åtgärder leder till.

Blogginlägg -

Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår - så här

Frukostwebbinarium den 28/6

Då går vi igenom hur många skolhuvudmäns och rektorers struktur i kvalitetsarbetet kan förbättras - för djupare analys och vassare åtgärder på både kommun- och rektors-/skolnivå.

Skolans systematiska kvalitetsarbete leder systematiskt till att eleverna går miste om bättre undervisning
Så heter vår rapport för internutbildning och diskussion i en kommun, på en skola eller på rektorsutbildningen.

Välkommen! 

Anmäl dig gärna nedan 
hälsar vi på Successful Schools


__________________________

Rapporten innehåller goda exempel

Vi har gått under ytan på skolans kvalitetsarbete och resultatstyrning genom att analysera kvalitetsdokumenten från 20 slumpvis utvalda kommuner och 56 rektorer. Vi har analyserat hur man gör och tänker kring fyra odiskutabelt viktiga delar av SKA-arbetet.

Rapporten pekar på bristerna men innehåller även goda exempel. Den fungerar därför utmärkt för diskussioner inom en ledningsgrupp på skol- eller kommunnivå och på rektorsutbildningen.

Läs hur forskare och andra experter bekräftar rapportens slutsatser i en artikel i Kvalitetsmagasinet.

Vi har analyserat kommunala skolhuvudmäns och rektorers: 
- Fokus på undervisningens kvalitet
- Fokus på kunskapsutvecklingens progression och förädlingsvärden
- Struktur för systematik, analys och effektfulla åtgärder
- Innehåll i analyser för effektfulla åtgärder


ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 28/6 - KLICKA HÄR

LADDA HEM RAPPORTEN HÄR

OBS. Webbinariet är gratis och kommer att genomföras i dialogform med begränsat antal platser. Detta ger möjlighet till frågor och svar. Anmälan och sedan "no-show" debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Mats Rosenkvist

Mats Rosenkvist

Presskontakt 0709-574780

Successful Schools – Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Ta ert kvalitetsarbete och er resultatstyrning till nästa nivå med den struktur, systematik och de tankesätt som forskning visar att ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till en del av sin kultur.

Successful Schools
Väverigatan 1
29154 Kristianstad