Gå direkt till innehåll
För tredje året i rad rankar Suicide Zero kommunernas självmordsförebyggande arbete.
För tredje året i rad rankar Suicide Zero kommunernas självmordsförebyggande arbete.

Pressmeddelande -

Efter mörka siffrorna – rekordmånga kommuner satsar på suicidprevention

Allt fler kommuner gör alltmer för att förebygga självmord. 2022 bedömdes 45 procent av kommunerna ha ett otillfredsställande arbete att förebygga självmord. Nu har den siffran minskat till 18 procent. Att kommunerna i större utsträckning arbetar med suicidprevention är en viktig förutsättning för att på sikt få ned självmordstalen, men skillnaderna mellan landets kommuner är alltjämt stora.

2022 tog 1 569 personer i Sverige livet av sig. Det var den högsta siffran på tre år. Nu agerar landets kommuner. I Suicide Zeros årliga barometer ökar antalet kommuner som kan anses ha goda insatser mot självmord kraftigt. Från 10 kommuner 2022, till 75 kommuner 2024.

Samtidigt visar rapporten att mycket arbete återstår.

– Årets resultat kan vara ett tecken på att fler kommuner än någonsin verkligen förstår betydelsen av vår undersökning, men framför allt att fler än någonsin förstår betydelsen av självmordsförebyggande arbete, säger Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken.

Han fortsätter:

– Att 75 kommuner kan anses ha goda insatser mot självmord är glädjande men absolut inget slutmål. Däremot kan det här beskedet ses som en bra grund att ta avstamp från. Utvecklingen är positiv, men från en låg nivå. Nu kan vi förhoppningsvis börja göra skillnad på allvar och jag sträcker ut en hand till landets kommuner att jobba tillsammans med oss.

Suicide Zeros kommunbarometer bygger på en enkät där kommunernas representanter får svara på frågor om självmordsförebyggande åtgärder och insatser som är bevisat effektiva enligt vetenskapen eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt arbete. Svaren betygssätts sedan varpå kommunernas suicidpreventiva arbete rankas.

2024 är det västgötska Vara och Tibro som toppar Suicide Zeros rankning.

Här hittar du hela rapporten inklusive ranking av alla kommuner som deltog.

Här kan du ta del av enskilda kommuners och regioners svar (sorteras upp till vänster)

Urval av undersökningens resultat

  • Drygt tre av fyra kommuner uppger att de har en tjänsteperson som har ett samordningsansvar för det suicidpreventiva arbetet.
  • Sju av tio kommuner uppger att de genomför insatser för att förebygga suicid och suicidförsök i skolan, men i många kommuner genomförs bara insatser i några av kommunens skolor.
  • Nära hälften av kommunerna uppger att de har en lokal överenskommelse för samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri med syftet att stärka vårdkedjan för grupper som har en hög risk för suicid.
  • Endast ett mindre antal kommuner som ingår i undersökningen genomför analyser av risker för suicid av platser, anläggningar eller byggnader i kommunen. Begränsning av medel och metoder är en av de åtgärder som har starkast vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga suicid. Det är därför anmärkningsvärt att utvecklingen går så långsamt.

Övergripande förbättringsområden

Sammanfattningsvis visar undersökningen att fler kommuner satsar på främjande och förebyggande insatser i sina olika verksamheter inom skola, socialtjänst, äldreomsorg och samhällsplanering med målet att minska antalet självmord. Men denna utveckling har skett från en mycket låg nivå, vilket gör att flertalet kommuner har ett omfattande arbete kvar att göra.

Att en majoritet av landets kommuner alltjämt saknar ett tillräckligt väl utvecklat förebyggande arbete är allvarligt i ett läge med fortsatt stor oro i omvärlden och en samhällsekonomisk situation som slår hårt mot redan utsatta grupper.

Fyra övergripande områden som många kommuner behöver utveckla:

  • Struktur; att ta fram en handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet och utse en person som samordnar arbetet är ett viktigt första steg.
  • Satsa på breda insatser som riktar sig till alla invånare, men också säkerställa ett bra stöd för riskgrupper, som ensamma äldre, de som mår dåligt eller de som är i missbruk. Detta kräver rutiner men också utbildning av personal.
  • Analysera risker för suicid vid platser, anläggningar eller byggnader. Få kommuner gör detta idag, trots att det är en av de åtgärder som har starkast vetenskapligt stöd.
  • Tydligare integrera det suicidpreventiva arbetet i ordinarie arbete. Kommunens ambitioner och strävanden behöver synas i styrande dokument som till exempel mål och budget.


Om Suicide Zeros kommunbarometer 2024
Resultaten baseras på en enkät som skickades ut hösten 2023 till landets 290 kommuner. 231 kommuner har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. Frågorna utgick från en sammanställning av suicidpreventiva insatser som har starkt stöd i forskningen eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt arbete. Det är tredje gången Suicide Zero genomför undersökningen.

På suicidezero/kommun finns tips, stöd, fakta och goda exempel från kommuner.

Fakta om självmord
Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv. Det är sju gånger fler än antalet döda i trafiken och självmord är den främsta dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år. Nästan halva befolkningen känner någon som tagit sitt liv och lika många har kommit i kontakt med någon som försökt. En nollvision mot självmord antogs av riksdagen 2008.

Kontakt
Vill du veta mer om undersökningen, Suicide Zeros arbete, eller intervjua någon av våra talespersoner eller volontärer, kontakta gärna vår pressansvarige Victor Lundmark, 073-530 31 49 victor.lundmark@suicidezero.se.

Ämnen

Kategorier


Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Kontakter

Victor Lundmark

Victor Lundmark

Presskontakt Presskontakt 073-5303149
Hanna Strindlund

Hanna Strindlund

Presskontakt Kommunikationschef 076-889 41 25

Relaterat innehåll

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Suicide Zero
Besök: Magnus Ladulåsgatan 3, The Park Café, Stockholm, Post: Suicide Zero, c/o The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm
118 65 Stockholm
Sverige