Pressmeddelande -

Test av SUNBEAMsystem solpaneler i Båtliv 2/2016

I tidningen Båtliv 2/2016 har man testat SUNBEAMsystem solpaneler och jämfört med andra alternativ.

Verkningsgrad

Båtliv konstaterar att SUNBEAMsystem ”Marinpaneler med allra senaste tekniken” gav högst effektivitet av de uppmätta alternativen

Uppmätt i Stockholm vid en solinstrålning på ca 800W/m2 fick man följande resultat

Panel Resultat (vid 800W/m2 solinstrålning)
Vikbar panel av väsktyp > 130 W/m2
Traditionell solpanel med ram Upp till 150 W/m2
Marinpanel senaste tekniken (SUNBEAMsystem) Upp till 190W/m2

Vi på SUNBEAMsystem kan konstatera att tidningens mätningar ger en verkningsgrad på våra solpaneler mellan 21,25% till 23,75%. Det vill säga ett medeltal på 22.5%

Installationsfördelar

Man har i testet uppgraderat till SUNBEAMsystem solpaneler på två båtar som tidigare hade äldre paneler. Båt nr.1 hade tidigare en glaspanel med ram och Båt nr.2 hade en panel med metallskiva på baksidan.

På båt nr.1 monterades två stycken SUNBEAMsystem 30W (totalt 60W). Man ökade märkeffekten med 10W (17%) och fick en viktbesparing på 4,8kg jämfört med tidigare solpanel på ram. Man kompletterade även med 2x30W SUNBEAMsystem på taket på en plats där det tidigare var omöjligt att installera med en äldre typ av solpanel.

Båt nr.2 fick också två stycken SUNBEAMsystem 30W och en ökning av märkeffekten på 12W (20%) jämfört med tidigare installation. Här blir man även av med den el-dosa som tidigare stack upp från solpanelen.

Vi på SUNBEAMsystem konstaterar att man på provbåtarna i medeltal ökat märkeffekten med 18,5% genom att byta ut gamla solpaneler. Vi noterar även mjuka fördelar som att båten med solpanel på däck slipper kabeldosa och kablar att snubbla på. Samt en betydande viktminskning för båda båtar.

Effekt i den Svenska verkligheten

På båt nr.1 med ett kombinerat vinklat samt fast horisontellt montage, gjordes omfattande mätningar över sommaren. Man kunde konstatera bra effekt under de alla olika förhållanden som vi drabbas av under en nordisk sommar. Under fina förhållanden fick man cirka 7,5 Ampere i laddning vilket motsvarar 106,5 watt. Det är 89% av stämplad effekt, ett klart högre värde än vad traditionella paneler brukar ge.

De praktiska mätningarna på installerade solpaneler utfördes på ett flertal SUNBEAMsystem 30W (art nr SP30f) monterade på båt. Tidningen gjorde även opublicerade tester på land av SUNBEAMsystem 50W (Art nr SP50) Samt SUNBEAMsystem 60W (Art nr SP60-12v). Vid detta test var lufttemperaturen ca 20 grader celsius, relativ luftfuktighet 48%. Solpanelen riktades rakt mot solen när den stod som högst på dagen. Mätningarna utfördes 4 gånger med 4 oberoende mätinstrument för att verifiera samtliga värden. De högsta noterade effekterna visas i nedan tabell (Wp)

Panel Resultat
SUNBEAMsystem SP50 (50W märkeffekt) Wp = 51W
SUNBEAMsystem SP60-12V (60W märkeffekt) Wp = 69W

Vi på SUNBEAMsystem kan konstatera att detta tydliggör hur konservativt vi anger märkeffekten på våra solpaneler.

Tidningen Båtliv

www.Båtliv.se

SUNBEAMsystem solpaneler

www.SUNBEAMsystem.se

Ämnen

 • Friluftsliv

Kategorier

 • båt
 • flexibel solpanel
 • husbil
 • husvagn
 • motorbåt
 • segel
 • segelbåt
 • solcellspanel
 • sunbeam
 • tunn solpanel
 • sunbeamsystem
 • tunnfilmspanel
 • solcell
 • tunn solcell

SUNBEAMsystem tillverkar tillbehör för ett bekvämt friluftsliv. Våra produkter löser behov genom att vara framstående tekniskt och användarvänligt. Samtliga produkter ger ett enklare fritidsliv samtidigt som de bidrar på vägen mot ett hållbart samhälle.

SUNBEAMsystem - Extrema solpaneler för Båtägare och Husbilsägare.

GOBI DRY - Smarta luftavfuktare

VAKE - Driftsäker strömbildare för isfritt runt båt & brygga