Bedömningssystemen: Vi kan inte ställa oss bakom eBVD

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 13:00 CEST

I remissvaret för eBVD2.0 är SundaHus och Byggvarubedömningen överens om att det finns en rad fundamentala problem som gör att vi inte kan ställa oss bakom eBVDn. Övergripande handlar det om att eBVD motverkar målen om ett digitalt, obrutet flöde av miljöinformation samt att bygga för en giftfri och god bebyggd miljö.

Glad sommar - vi har öppet!

Nyheter   •   Jun 30, 2020 09:58 CEST

För att kunna hjälpa kunder och användare på bästa vis har kontoret öppet hela sommaren. GLAD SOMMAR önskar vi från Linköping/Östergötland!

Förtydligande om vårt ställningstagande avseende eBVD

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 13:00 CEST

Byggvarubedömningen och SundaHus förespråkar en gemensam branschstandard för byggvarudeklarationer! Vi gick in i samarbetet kring eBVD med ambitionen att påverka utvecklingen i en riktning som fyller fastighetsägarnas behov om ett hållbart byggande. Med denna skrivning vill vi förtydliga vår ståndpunkt kring hur vi ser på nuvarande förslag till eBVD 2.0.

Giftfri miljö: Kemikalieinspektionen slår fast att varor och material bör vara giftfria från början.

Nyheter   •   Apr 17, 2020 12:39 CEST

Klassificering av Titandioxid begränsas

Nyheter   •   Apr 17, 2020 12:20 CEST

Titandioxid är ett blekningsmedel som används i ett brett spektrum av produkter, inklusive mat, kosmetika, solskyddsmedel och färg. Pigmentet har en överlägsen täckförmåga och är därmed populär och vanligt förekommande i produkter. Världshälsoorganisationens internationella byrå för cancerforskning (IARC) har fastställt att ämnet är misstänkt cancerframkallande för människor, baserat på studier som visar att inandning av ämnet inducerar lungtumörer hos råttor. 

Några parter i materialindustrin (t.ex. Titanium Dioxide Manufacturers Association, TMDA) har ifrågasatt besluten om karcinogenicitet med invändningen att riskerna är baserade på fara för inandning av damm som de hävdar inte är specifikt för titandioxid. Den Europeiska Kommissionen har nu mildrat sin ursprungliga klassificering för titandioxid som misstänkt cancerframkallande vid inandning (H351) till att endast kräva att beredningar med ämnet ska märkas med en varning om farorna vid inandning. Det innebär att titandioxid inte kommer att påverka produkters bedömning i SundaHus. Läs mer i kommissionens delegerade förordning.

IARC har fastställt att titandioxid är misstänkt kancerframkallande för människor. Den Europeiska Kommissionen har mildrat sin ursprungliga klassificering för titandioxid som misstänkt cancerframkallande vid inandning (H351) till att endast kräva att beredningar med ämnet ska märkas med en varning om farorna vid inandning.

Läs vidare »

Remiss om klimatdeklarationer

Nyheter   •   Apr 17, 2020 12:12 CEST

Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Regeringen har skickat förslag till lag och förordning om klimatdeklaration för byggnad på remiss, Ds 2020:4.

Utbildningar för projektdeltagare och leverantörer – nu via webben

Nyheter   •   Mar 30, 2020 16:12 CEST

Samtliga utbildningar erbjuds nu via webben. Utgångspunkten är det ordinarie kursinnehållet men vi anpassar utbildningarna efter behov och önskemål. Vi har stor erfarenheter av distansutbildningar sedan tidigare och ser till att det finns goda möjligheter till både diskussioner och erfarenhetsutbyte.

SundaHus fortsätter att växa – nu söker vi en gruppchef till vår teknikutvecklingsavdelning

Nyheter   •   Mar 26, 2020 08:58 CET

Sedan vi introducerade SundaHus Miljödata 2003 har all utveckling av systemet skett in-house av vårt utvecklingsteam som just nu består av tio personer. Nu vill vi utöka det med ytterligare en skicklig medarbetare.

Begränsade möjligheter att nå oss på telefon

Nyheter   •   Mar 19, 2020 17:58 CET

På grund av Covid-19 har vi begränsad bemanning på kontoret. Det innebär att det kan vara svårt att nå oss på telefon. Vi hänvisar därmed till kontakter via främst e-post. På vår hemsida hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare.

Ombedömningar av produkter med polykarbonat

Nyheter   •   Mar 16, 2020 16:32 CET

Under helgen har det utförts automatiska ombedömningar för att implementera vårt kriterium för polykarbonat. Dessa kriterier lanserades under september 2019 och skulle implementeras efter årsskiftet för att ge materialleverantörer tid att förbereda för omställningen (t.ex. genom att se om man kan få restmonomerintyg från sina underleverantörer).

Bilder & Videor 6 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Om SundaHus i Linköping AB (publ)

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Adress

  • SundaHus i Linköping AB (publ)
  • Teknikringen 10
  • 583 30 Linköping
  • Vår hemsida