Pressmeddelande -

Fortsatt gratisparkering för Sundbybergs miljöbilar

Nolltaxa för parkering av miljöbilar i Sundbybergs stad fortsätter gälla till och med 2010, det beslutade kommunstyrelsen den 10 november.

Gratis boende- och företagsparkering för miljöbilar har gällt i Sundbybergs stad sedan 2006, med syftet att uppmuntra övergången till miljöbilar. Från januari 2007 till januari 2008 steg antalet miljöbilar med 46 procent och under 2008 har 204 tillstånd för gratisparkering för miljöbilar delats ut.

Fri parkering för miljöbilar ligger helt i linje med stadens miljö- och klimatmål, där ett av fyra huvudmål är att minska miljöpåverkan från transporter, bland annat genom att underlätta en övergång till förnyelsebara drivmedel.

Jan Jogell (s), ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden:

- Det är viktigt att staden även fortsättningsvis sänder ut rätt signaler i den här viktiga frågan. Miljömålen är prioriterade och så långt det är möjligt vill vi underlätta en övergång till miljöbilar, för dem som har behov av sin bil.

I införandet av den avgiftsfria parkeringen har Stockholms och Sundbybergs städer hittills följts åt, men i och med att Stockholm nu valt att dra in förmånen, med utgångspunkten att detta incitament inte längre behövs, väljer de båda kommunerna nu olika vägar.

Information och kontakt

Läs mer i diariet på www.sundbyberg.se, diarienummer 430/2008, eller kontakta Jan Jogell (s), ordförande stadsbyggnads- och miljönämnden, tfn 0708-26 83 85, e-post jan.jogell@sundbyberg.se.

Vänliga hälsningar Ann-Sofi Pejler Carlsson, kommunikationschef Sundbybergs stad 172 92 Sundbyberg 08-706 83 09, 0708-26 81 34 www.sundbyberg.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Sundbyberg