Pressmeddelande -

Nio miljoner till socialt utvecklingsprojekt

Fem kommuner, däribland Sundbyberg, har tilldelats 9,1 miljoner kronor för att driva ett 20 månader långt socialt utvecklingsarbete. Den gemensamma visionen är att ”Fler blir självförsörjande när vi blir bättre”. – Vi vill bidra till att socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser ska bygga på principen ”Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, till rätt kostnad och av rätt aktör”. Så är inte alltid fallet idag, säger Kjell Sundin sektionschef för ekonomiskt bistånd och arbete i Sundbyberg. Bakom projektet står partnerskapet KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling. I KNUT ingår, utöver Sundbyberg, Nynäshamn, Järfälla, Solna, Södertälje och Ersta Sköndal Högskola. Enligt budgetpropositionen 2007/08 ställs allt större krav på att socialtjänstens insatser ska baseras på kunskap om det sociala arbetets process, resultat, kvalitet och effektivitet. Kunskap om sociala insatsers resultat och vad som ger god kvalitet och avsedd effekt är enligt propositionen en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst. – Vi fokuserar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling av så kallad frontlinjepersonal för socialtjänstens arbete med personer som har ekonomiskt bistånd. Vi avser att utveckla ett arbete som i högre grad bygger på beprövad erfarenhet samt bygga och driva lärande organisationer som arbetar med ständiga förbättringar, säger Kjell Sundin. Den klientgrupp som i första hand ska gynnas av detta kunskapshöjande arbete är personer som haft försörjningsstöd under lång tid samt har en diffus problematik, inte minst unga vuxna – personer som har varit i olika insatser utan något positivt resultat för klienten. Projektet är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2006. De 1 kan du läsa om i ”Boken om KNUT”, som finns att hämta på www.sodertalje.se/knut. Eller beställ boken genom att skicka e-post till kjell.sundin@sundbyberg.se. För mer information vänligen kontaka: Kjell Sundin 08-706 8276, 0708-26 88 76, kjell.sundin@sundbyberg.se Cecilia Moreno Informationsstrateg Sundbybergs stad 0708-268396, 08-706 8275

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Sundbyberg