Pressmeddelande -

Nya stadsdelen Järvastaden en del av Sundbyberg

Området Brotorp, där i dag Brotorps återvinningsstation och Järva skjutbanor bland annat ligger, kommer nu allt närmare en exploatering. En tiondel av den nya stadsdelen Järvastaden kommer att växa fram där med cirka 400 lägenheter och cirka 26 000 kvm kommersiella lokaler. När hela stadsdelen är utbyggd år 2020 beräknas totalt cirka 12 000 personer att bo i Järvastaden, som förutom Sundbyberg sträcker sig in i Solna, Kista, och Sollentuna. Den första delen av Järvastaden - 700 bostäder - börjar byggas redan nästa år och den första inflyttningen sker år 2006. Hela området (80 hektar) är nästan lika stort som Stora och Lilla Essingen tillsammans. Såväl hyresrätter som bostadsrätter kommer att byggas. I planeringsarbetet har hänsyn tagits till naturen och miljön. Inriktningen är att grönområdena ska bevaras i största möjliga utsträckning. Ett miljöprogram finns där exempelvis skapande av förutsättningar för hög andel kollektivt resande och bilpooler nämns. Enligt programmet ska ekologisk byggteknik tillämpas. Den 27 september antog Sundbybergs kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Västerjärva - delen Brotorp inom Sundbybergs stad.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm