Pressmeddelande -

En friande dom i mutanklagelserna mot Margareta Frisentorp

Tingsrätten meddelade idag att det blir en friande dom i mutanklagelserna mot Margareta Frisentorp, avdelningschef på Galant kost & städ, service- och teknikförvaltningen.

– Jag tycker att det är en begriplig dom, säger Daniel Lundberg, direktör på service- och teknik. Det baserar jag på det faktum att domen tar sin utgångspunkt i att Margareta Frisentorp inte haft något inflytande över inköpen från leverantörerna. Det är också värt att påpeka att kommunen skärpt reglerna för mutor och förmåner de sista åren, men även jobbat för att öka medvetenheten om vad som gäller i våra kontakter med leverantörer och samverkanspartners.

Kontaktperson: Daniel Lundberg, tfn: 060-19 14 28 eller 070-299 26 18, direktör, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun

Regioner

  • Sundsvall