Pressmeddelande -

En ny Oas i Stenstan

Synpunkterna har varit många om hur den lilla parken Oasen vid Esplanaden norr om Storgatan ska utformas. Ett 60-tal sundsvallsbor har delat med sig av sina synpunkter på hur parken skulle kunna se ut och vilken funktion den skulle kunna ha. Alla kreativa idéer finns nu med i det fortsatta arbetet och ett förlag kommer att presenteras i slutet av augusti.

Många förslag vid sista april
Under fontänfesten den 30 april var Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, och personal från stadsbyggnadskontoret på plats för att ta emot förslag och svara på frågor om Oasen. Många idéer framfördes och efter det har även fler förslag skickats till projektledaren Cecilia Andersson.

– Det är roligt att så många engagerar sig och delar med sig av sina idéer till oss. Flera har velat att området ska erbjuda mer grönska och att parken ska vara just en lugn oas, andra vill att parken ska erbjuda fler aktiviteter för barn. Nu försöker vi ta fasta på alla idéer och utifrån det förändra parkens nuvarande utseende säger Cecilia Andersson, landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Önskemål om stor lekplats i stadsmiljö
Många av dem som lämnat synpunkter har önskat plats för stora lekytor med plats för gungor, klätterställningar, karuseller och fler större saker. Stadsparken Oasen är alldeles för liten för att kunna erbjuda ett sådant utbud och den livliga trafiken i parkens direkta närhet hindrar också en sådan utveckling. De lekredskap som kan ges utrymme bör exempelvis vara sådana att flera barn kan leka i dem samtidigt.

Olika målgrupper ska samsas på samma yta
De som bara vill ha lugn parkmiljö måste visa hänsyn till barnfamiljerna samtidigt som utrymme för stillhet och ro också måste finnas. Det är många målgrupper som ska tillfredställas och det är vår uppgift att försöka ge utrymme för alla önskemål.

Kontaktpersoner:
Cecilia Andersson, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 16 72, 070-345 32 53

Läs mer om Oasen på www.sundsvall.se/oasen

Kategorier

  • stenstan
  • stadsvisionen

Regioner

  • Sundsvall