Pressmeddelande -

Hemtjänst – vad är viktigt för kunden?

I en färsk rapport från FoU-Västernorrland beskrivs resultaten av vad Skönsmons hemtjänstgrupp fann när de med hjälp av Vanguardmetoden granskade hemtjänstens leveransförmåga samt en kartläggning av vad som orsakar bristerna samt idéer till förbättring.

Hemtjänstgruppen i Skönsmon (kommunal regi)  har systematiskt och metodiskt tagit fram det grundläggande syftet med hemtjänsten, ringat in kundernas kvalitetskrav och identifierat vad som hindrar dem från att leverera excellent hemtjänst. För att bli bättre på att leverera det kunderna efterfrågar behöver organisationen ett nytt sätt att tänka.

- Det är med stort intresse vi har tagit del av resultaten, nu ska vi omsätta det till ett framgångsrikt ledningsarbete och ledarskap, till gagn för medborgare och skattebetalare i Sundsvall, säger Karin Holmin, chef för Sundsvalls hemtjänst.

Utifrån det resultat som presenterades av pilotgruppen i april 2012, och som redovisas i denna FoU-rapport, beslutade ledningen att fortsätta till nästa fas i arbetet - att hemtjänstgruppen under några månader fick experimentera med nya arbetssätt utifrån det som framkommit i pilotarbetet.

 Erfarenheterna från det experimentet kommer att presenteras i en egen rapport och en film längre fram.

 

 Författare till rapporten är:

 • Åsa Swan, verksamhetsutvecklare och lean-ledare i Socialtjänsten, Sundsvalls kommun
 • Karin Sjöström, områdeschef inom äldreomsorgen, lean-coach i Socialtjänsten, Sundsvalls kommun.
 • Marianne Isacsson, utredningssekreterare uppdragsenheten, Socialtjänsten, Sundsvalls kommun
 • Madeleine Blusi, forskare och forskningshandledare på FoU Västernorrland.

Kontaktpersoner:

 • Karin Holmin, chef för Sundsvalls hemtjänst, telefon 073-275 54 13
 • Helene Ersson, chef socialtjänstens strategiprocess, telefon 070-316 00 78

Relaterade länkar

Ämnen

 • Socialtjänst

Taggar

 • valfrihetssystem
 • lean
 • äldreomsorg
 • lov

Regioner

 • Sundsvall

Relaterat material