Pressmeddelande -

Informationsmöte om Nyhamnsfabriken

Tisdag 15 maj bjuder Sundsvalls kommun in till informationsmöte angående det gamla fabriksområdet i Essvik/Nyhamn. Klockan 19.00 finns representanter för kommunen, Räddningstjänsten samt Polisen på plats för att informera och svara på frågor om riskerna med fabriksområdet och de tillbud som varit den senaste tiden.

Det är de två industriområdena som sträcker sig nästan två kilometer längs den västra delen av Essvikshalvön som mötet kommer röra. Under lång tid har området stått tomt med omfattande skadegörelse som följd. Denna skadegörelse gör saneringsarbetet både svårare och dyrare för varje incident. Förutom detta är farorna på området stora och det är direkt olämpligt att vistas där som obehörig.

Sundsvalls kommun, Räddningstjänsten och Polisen vill nu informera om vad som har hänt och vad som kommer att hända på de två industriområdena. Förhoppningen är att höja förståelsen om området och att presentera de mål som kommunen har med Essviks- och Nyhamns industriområde.  

När: Tisdag 15 maj klockan 19.00

Var: Opalen, Kvissleby

 Kontakt: Sven-Åke Heinemo, Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun, 060-19 12 37
sven-ake.heinemo@sundsvall.se

Greger Örjestål, Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun, 060-19 17 67 greger.orjestal@sundsvall.se

 För mer information: www.sundsvall.se/nyhamnsfabriken

Kategorier

  • essvik
  • industriområde
  • stadsbyggnadskontoret
  • sundsvalls kommun
  • kvssleby
  • Nyhamn

Regioner

  • Sundsvall