Kommunen inleder sista saneringsetappen på Hillstamons gamla soptipp

Pressmeddelande -

Kommunen inleder sista saneringsetappen på Hillstamons gamla soptipp

Sedan hösten 2012 har arbetet med att åtgärda Hillstamons gamla soptipp pågått etappvis. I augusti påbörjas den sista etappen då fyllningsmassor från bland annat E4-bygget läggs över tippområdet och nya diken grävs. 

Saneringen av tippen kommer i först att pågå till och med november 2013. Då tar arbetet ett uppehåll över vintern för att inte störa de som använder skidspår och slalombacken som ligger alldeles bredvid. Arbetet återupptas sedan i april 2014 för att avslutas helt november 2014

I augusti 2012 avverkades området och under hela den hösten och fram till våren 2013 har jordmassor, bland annat från bygget av bron över sundsvallsfjärden, tagits emot. Fortfarande saknas det jordmassor till övertäckningen av tippen och dessa kommer att köras upp under 2013 och 2014.

- Vi har valt att förlänga byggtiden till november 2014 eftersom vi vill kunna använda överskottsmassor från de stora byggprojekten som pågår i staden, säger Sven-Åke Westman, miljöhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Hillstamons soptipp var i drift mellan åren 1945 och 1970. Under 2005 gjordes en första undersökning som visade att tippen består av ca 600 000 m3 sopor och är ca 6 hektar stor. Under 2010 - 2012 har ytterligare undersökningar utförts. Undersökningarna visade bland annat att det fanns behov av att minska mängden lakvatten som bildas i soptippen. För att minska mängden lakvatten utförs därför arbetet med att  täcka tippen och gräva diken runt området.

Enligt avfallsplanen ska kommunen åtgärda gamla nedlagda soptippar. Åtgärderna på Hillstamon är en del i detta arbete.

Kontakt
Sven-Åke Westman, Projektledare, stadsbyggnadskontoret 060-19 12 66

Mer information
www.sundsvall.se/soptippar

Taggar

  • stadsbyggnadskontoret
  • soptipp
  • hillstamon
  • sundsvalls kommun
  • sundsvall

Regioner

  • Sundsvall