Pressmeddelande -

Kraftsamling för att minska matsvinn i Sundsvalls kommun

Nu får kockar, övrig måltidspersonal och kostchefer från Sundsvalls kommun en chans att koppla greppet på sitt livsmedelssvinn. Om matsvinnet från måltider inom vård, skola och omsorg minskar skonas miljön och pengarna kan användas till bättre saker än till att bli avfall.

Måndag, tisdag och onsdag 29-31 oktober 2012 går kockar och måltidspersonal inom äldreomsorg, skolor och förskolor i Sundsvall en utbildning om hur man kan minska matsvinn. Dagen är fylld av viktigt erfarenhetsutbyte och Hushållningssällskapets matkonsult ger förslag på hur man kan undvika överproduktion samt skapa rutiner och förutsättningar för att minska risken för att det uppkommer övrigt svinn i kök, servering eller som gästernas tallriksskrap. Ett viktigt led i arbetat kan vara att börja mäta matsvinn i kökets olika delar för att bli uppmärksam på var, när och varför matsvinn uppstår.

Samverkan mellan olika yrkesgrupper är viktig och många står som vinnare om köken och matgästerna lyckas minimera matsvinnet. Matkostnaderna minskar, och kommunen kan t ex välja att köpa mer kvalitetslivsmedel, göra investeringar som förhöjer matkvalitén eller servera mer frukt för de sparade slantarna. 

God och näringsrik mat som lagas och serveras i en bra måltidsmiljö av serviceinriktad och professionell personal är grunden för målsättningen; att matgästerna skall äta den mängd mat de behöver och samtidigt minska matsvinnet. Det är många olika faktorer som påverkar både personalens och matgästernas handlande och möjligheterna för att nå målet.

Både på EU nivå och i den nya svenska avfallsplanen finns mål om att minska avfallet totalt. Att minska just matavfall är en prioriterad fråga. Det beror på att matproduktionens påverkan på miljön är stor och att mat som kastas i princip har producerats i onödan. Genom att minska omotiverat matsvinn kan var och en vara med och minska onödig klimatpåverkan, elanvändning, utfiskning, slakt osv. Dessutom kan man minska sina kostnader. Det bör vara en självklarhet att alla som jobbar för bra mat, bättre miljö och god ekonomi också arbetar för att minska onödigt matsvinn.

Det nationella projektet Mindrematsvinn.nu drivs av Hushållningssällskapet och verkar för att minimera onödigt matsvinn i kök inom vård, skola och omsorg. Projektet, som genomförs under 2011-2013, är delvis finansierat av Jordbruksverket som en del av förverkligandet av de nationella miljömålen.

För ytterligare information kontakta:

Kostkonsulent, Irene Sigfridsson, Barn och utbildningskontoret, 070-371 29 13, irene.sigfridsson@sundsvall.se

Matkonsult, Veronica Östling, Hushållningssällskapet, 070-775 76 36, veronica.ostling@hush.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kostutbildning
  • matsvinn

Regioner

  • Sundsvall