Pressmeddelande -

Nivrenaskolan finare och fräschare efter skaderenovering

Inför vårterminen står nu Nivrenaskolan klar efter ett omfattande återställnings- och renoveringsarbete. I skolans bild, slöjd- och tekniksalar märks flera arbetsmiljöförbättringar, samtidigt som stora långsiktiga åtgärder säkrat lokalerna på sikt. Reparationerna och satsningarna har sammanlagt kostat ca 11,5 miljoner kr, detta kommer till viss del att ersättas av försäkringen.

Efter snart ett år är flera av skolans praktiska och kreativa lektionssalar nu åter användbara efter förra julens stora vattenskada.
– Det här känns jättebra, säger Göran Wallin som är rektor Nivrenaskolan. När eleverna kommer tillbaka efter lovet kommer de att märka stor skillnad. Alla utrymmen är återställda, men allt är i bättre skick. I bildsalen har vi exempelvis öppnat upp och gjort trevligare, i träslöjdsalen är maskinparken avskild för en tystare miljö och även vår tekniksal har blivit säkrare och fått en bättre miljö.

I stort sett hela skolans centrala byggnad har blivit renoverad. Den är nu i ett skick som påminner om den övriga skolan som helrenoverades för några år sedan.
– Hela lokalen är invändigt ommålad och har fått nya golv, säger Marlene Vikström, förvaltare på service- och teknikförvaltningen. Även innertak med ljuddämpning är nytt och kommer tillsammans med ny ventilation att bidra till en betydligt bättre arbetsmiljö.

– ”Under ytan” har vi förstås också gjort mycket, all el, samt vatten- och avloppsledningar är utbytta. Lokalen har också sanerats helt från asbest. Tillsammans betyder det här mycket för fastighetens långsiktiga miljö, hållbarhet och säkerhet, säger Håkan Berglund, projektledare för återställningsarbetet.

Skolan har även passat på att byta ut en del av inredningen som stolar och vissa skåp. I en av textilslöjdsalarna har även fastmonterade bänkar gjort lokalen mer funktionell.
– Nu kan vi återvända efter ett år i delvis externa lokaler, säger Göran Wallin. Det har gått över förväntan för elever och lärare att vara i Essviks skola, Bredsands skola och den inhyrda förskolan under 2011, men det blir roligt att få börja det nya året i ”nya” lokaler.

Skolans rektor Göran Wallin och övriga kontaktpersoner visar gärna de ombyggda lokalerna för intresserade från media.

Kontaktpersoner:
Göran Wallin, rektor, Nivrenaskolan, tfn: 060-19 49 61 eller 070-319 49 61
Håkan Berglund, projektledare, tfn: 070-324 68 70
Marlene Vikström, förvaltare, fastighetsavdelningen, service- och teknikförvaltningen, tfn: 060-19 14 56 eller 070-190 12 10

Regioner

  • Sundsvall