Pressmeddelande -

Nu inviger vi Matfors centrum

Som en del i kommundelslyftet ska flera kommundelscentra rustas upp och moderniseras i Sundsvalls kommun. Torsdagen den 29 november invigs nu Matfors nya centrum.

- I samband med skolans julmarknad, körsång, affärernas och bankernas kvällsöppna aktiviteter inviger vi också Matfors centrum. Vi har framförallt arbetat för att göra centrala Matfors tillgängligare för oskyddade trafikanter och velat ge Matforsborna ett attraktivt och modernt centrum, säger Erland Solander, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vad har gjorts?
Under våren 2012 startade arbetet med att upprusta Matfors centrum med insatser längs Skölevägen och Centrumgatan.

Ett trafiksäkert Matfors
För att förbättra trafiksäkerheten i centrum och få ner hastigheterna har vi valt att minska bredden på gatorna och ge mer utrymme till gående och cyklister. Vi har byggt nya busshållplatser vilket gjort det enklare att ta bussen från centrala Matfors. Busshållplatserna är så kallade stopphållplatser vilket innebär att bilarna ska stanna bakom bussen när den står inne, också det en åtgärd för att öka trafiksäkerheten. De nya hållplatserna tar inte lika mycket utrymme som ”vanliga” hållplatser där bussarna angör på vardera sidan av vägen vilket tar mer plats i anspråk. Vi ser nu över hur vi kan förbättra framkomligheten ytterligare genom att ställa om busstiderna för att minska eventuella köer bakom bussarna under morgonrusningen.  

Nya parkeringsplatser på gatumark
Innan upprustningen fick vi information om att det längs vissa sträckor var svårt att ta sig fram längs trottoarerna för att bilar parkerade på dessa direkt utanför butikerna. Nu har dessa olovliga parkeringsutrymmen försvunnit och många upplever att trafikmiljön känns mycket säkrare. Längs Skölevägen och Centrumgatan har nya parkeringsplatser ställts i ordning.

Förbättrad framkomlighet
När vi rustat upp Matfors centrum har vi genomfört särskilda insatser för att underlätta för personer med funktionshinder. Alla gångpassager och övergångställen har plattor i kontrastfärg som är enklare att se för synskadade samt att man kan känna kantstenen med fot eller käpp. Gångpassager och övergångsställen har även byggt på ett sådant sätt att bland annat rullstolar och barnvagnar enkelt tar sig fram.

Ett grönare centrum
Utseendemässigt har centrum fått sig en ansiktslyftning genom ny belysning, träd och planteringar samt högre standard på material som exempelvis kantstenar. 

Kontakt:

Erland Solander, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23, 070-601 40 93

Stina Feil, trafikplanerare, gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 15 43 

Regioner

  • Sundsvall