Pressmeddelande -

Parkgatan stängs för trafik från Bergsgatan

Den 25 juli stängs Parkgatan för trafik från Bergsgatan. Trafikanter som i dag tar sig till exempelvis Södermalm, Höglunda skola eller Södermalms skola från Bergsgatan upp via Parkgatan hänvisas nu till Nybrogatan.

Flera olyckstillbud
Korsningen Parkgatan-Bergsgatan (E14) är signalreglerad. Den enkelriktade vägen från Bergsgatan via Parkgatan är idag inte reglerad med trafikljus. Inte heller gång- och cykelvägen från Fridhemsgatan som korsar Parkgatan har trafikljus. Det är inte tillåtet att ha det så när resten av korsningen har trafikljus. Det har varit flera olyckstillbud i denna korsning. Genom att stänga Parkgatan söder om Bergsgatan för trafik förbättras trafikflödet i korsningen vid Bergsgatan (E14) samtidigt som trafiksituationen för oskyddade trafikanter förbättras.

Överseende med störningar
Det kan bli vissa störningar i trafiken i samband med att åtgärderna vid Parkgatan genomförs. Arbetet beräknas vara färdigt innan skolstart.

Kontakt:
Eva Forslund
Trafikingenjör
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 060-19 15 24

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • gatuavstängning
  • parkgatan sundsvall
  • ombyggnation
  • trafikmiljö

Regioner

  • Sundsvall