Pressmeddelande -

Saneringsarbeten och nedtagning av träd i inre hamnen och Hamnträdgården

Under första halvåret 2015 kommer det förra parkeringsområdet i inre hamnen att saneras från bland annat PAH. Tidigare har vattenledningar flyttats och gator byggts om i området för att förbereda för ett framtida bostadsbyggande. För att kunna genomföra saneringsarbetena kommer även ett flertal träd att tas ned i Hamnträdgården.

Träd som tas ned kommer att ersättas

De 18 silverpilar som tas ned i Hamnträdgården kommer att ersättas med nya. De nya träden planteras hösten 2015. En begränsad del av parken, den del som gränsar till inre hamnen, kommer att anpassas till det nya området.

Blir det något bostadsbyggande?

Kommunens ansvar är att färdigställa området där Skanska nu har en markanvisning. Skanska kommer att kunna påbörja byggplanerna för flerfamiljshus i området när det har sanerats.

- Våra arbetsinsatser innebär att marken färdigställs inför ett framtida bostadsbyggande. Det handlar om att tekniska ledningar såsom vatten och el får optimal placering. Det innebär också att vi ser till lokalgator och relationen till övriga projekt såsom utvecklingen av södra kajen, kopplingen mot Resecentrum och Stenstan, säger Patrik Karlsson, projektledare.

Från Skanskas sida har man varit tydlig med att det först och främst krävs att intressentlistan fylls på innan man kommer att göra verklighets av bostadsbyggnadsplanerna.

-  I dagsläget har vi många personer som visat intresse av lägenheter i området vilket är positivt, säger Peter Koserius-Nordberg, projektansvarig för inre hamnen, Skanska. Om det byggs eller inte kan jag dock inte svara på ännu.

Saneringsarbetet medför inga risker

Arbetena innebär inte några risker varken för de som arbetar innanför stängslet, förbipasserande eller de som bor och arbetar i närheten. De avspärrningar och andra skyddsåtgärder som vidtas skyddar de personer som passerar eller jobbar i området. Entreprenör för saneringsarbetet är NCC och sluttid för arbetena är 15 juni, 2015.

Bakgrund

Skanska vill bygga bostäder, kontor och handel i inre hamnen, på den yta som tidigare användes som parkering. Skanska kan få bygglov efter det att ledningspaketen flyttats, gator har byggts om och marken i området sanerats.

Kontakt:

Patrik Karlsson

Projektledare
Telefon: 060-19 13 53

Regioner

  • Sundsvall