Pressmeddelande -

Socialnämnden stipendium för ”Goda idéer och positiva händelser”

Vid sitt decembersammanträde, den 14 december kommer socialnämnden att dela ut det andra av årets två stipendium.

Denna gång är mottagarna omedvetna om den egentliga anledningen till att de kallats in till sammanträdet. De har blivit ombedda att förbereda en kort föredragning för nämnden om den händelse som är den egentliga bakgrunden till att de nominerats till att få ta emot stipendiet.

- Det känns väldigt roligt att på det här sättet få uppmärksamma några riktiga vardagshjältar, säger Else Ammor (M) socialnämndens ordförande

Välkommen att möta stipendiaterna och ta del av motiveringen!

Det öppna sammanträdet börjar kl 13.30. Plats KS-salen, kommunhuset.

I april 2005 beslutade socialnämnden därför att inrätta ett stipendium till personal, föreningar eller privatpersoner som tagit goda initiativ eller initierat/genomfört/bidragit till positiva händelser inom socialnämndens ansvarsområde, värda att uppmärksammas.

Stipendiet om 5000 kronor delas ut vid två tillfällen varje år, i anslutning till nämndens juni- och decembersammanträde. Socialnämndens arbetsutskott bedömer inkomna nomineringar och föreslår nämnden att besluta om vem/vilka som ska få ta del av stipendierna.

Mer om socialnämndens stipendium:

http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Moten-arendelistor-protokoll/Namnder-och-utskott/Socialnamnden/Socialnamndens-stipendium-Goda-ideer-och-positiva-handelser/

Regioner

  • Sundsvall