Pressmeddelande -

Sundsvalls kommun får sämre placering än tidigare i årets miljöranking

År 2009 utnämndes Sundsvall till Sveriges tredje miljökommun. I årets ranking backar kommunen till en 27:e plats av Sveriges 290 kommuner. 

- Sundsvalls arbete ligger fortfarande i framkant och har inte försämrats. Det är andra kommuner som har satsat offensivt och målmedvetet, framförallt på mat- och transportområdet, säger Andreaz Strömgren miljödirektör Sundsvalls kommun.

Rankingen, som är den mest omfattande i sitt slag, bygger på tidningen Miljöaktuellts egna undersökning som har sammanfogats med flera andra oberoende rankingar. Alltifrån kommunernas arbete med energieffektivisering, klimatarbete och naturvård till insamling av matavfall och inköp av ekologisk och rättvisemärkt mat har poängsatts. 

I 2011 års ranking placerar sig Lund på första plats. 

- Det är intressant att notera att kommunerna i Region Skåne ligger steget före, och det är framförallt offensiva satsningar på inköp av ekologiska varor och en effektiv styrning av transporter som förklarar framgången för dessa kommuner i denna ranking. Inom dessa områden har Sundsvalls kommun fortfarande mycket kvar att göra för att hamna i tio i topp-skiktet, sägerAndreaz Strömgren

- Resultatet förpliktigar. Ska vi leva upp till målbilden att ha en klimatsmart livsmiljö i toppklass samt gröna resor och transporter i alla vädersträck, vilket vår hållbara tillväxtstrategi anger, då krävs åtgärder inom dessa områden. Under de kommande åren ska de kommunala matinköpen nå det nationella målet att 25 % av inköpen ska vara ekologiska. Energieffektiva transporter, förbättrat transportbeteende och en betydligt större andel fossilfritt i den kommunala fordonsparken ska också säkras, säger kommunalrådet Magnus Sjödin.

Fullmäktige antog den 20 juni en politisk målbild för hur Sundsvall ska växa på ett hållbart sätt till 2021. Under hösten kommer en offensiv strategi att utformas får att skapa en hållbar tillväxt i kommunen.

Kontakt:

Andreaz Strömgren, miljödirektör

Telefon: 060-19 11 74, mobil 073-274 31 79   

Ämnen

  • Hållbarhetsfrågor/CSR

Kategorier

  • ekologisk mat
  • energieffektivisering
  • klimatarbete
  • sundsvalls kommun
  • miljöranking

Regioner

  • Sundsvall