Pressmeddelande -

Vägförbättringar på Norra vägen från Meteorvägen till Finstavägen

Mellan augusti och oktober 2011 bygger vi om Norra vägen mellan Meteorvägen och Finstavägen. Vi kommer också att göra en mindre upprustning vid Gångvikens skola.

Syftet är främst att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter men också för att förbättra situationen för kolletiv- och biltrafik.

För mer information om vägarbetet hänvisar vi till www.sundsvall.se/norravagen.

Vissa störningar kommer att uppstå för närboende. Vi ber om överseende med detta.

Frågor om byggprojektet:
Anneli Claesson
Projektingenjör
Gatuavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 14 26

Om trafiksäkerhet och gång- och cykelväg:
Eva Forslund
Trafikingenjör
Trafik- och kartavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 15 24

Ämnen

  • Biltrafik

Regioner

  • Sundsvall