Gå direkt till innehåll
Dali Guntaishvili, Dimitra Papageoriou, Johan Bengtsson, Khaled Hussein Alkhaled, Daiane Goncalves, Beatrice Olsson, Alexander Engqvist, Frida Andersson, Anders Lindberg och Gustaf Eriksson (Sanna Uhlin saknas på kortet)
Dali Guntaishvili, Dimitra Papageoriou, Johan Bengtsson, Khaled Hussein Alkhaled, Daiane Goncalves, Beatrice Olsson, Alexander Engqvist, Frida Andersson, Anders Lindberg och Gustaf Eriksson (Sanna Uhlin saknas på kortet)

Pressmeddelande -

10 studerande med unika prepress- och tryckteknikskunskaper tar nu examen från Brobygrafiska

De första studerande som har läst utbildningen Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion tar nu examen från Brobygrafiska. Det är 10 banbrytande studerande som har stora kunskaper i hur man kostnadseffektivt och med högsta kvalitet säkerställer designen från prepress till produktion.

Ovärderliga för den tekniska utvecklingen

Den snabba tekniska utvecklingen som varit de senaste åren inom förpackningsproduktion kräver en ny sorts operatör som både kan det traditionella prepressarbetet men också förstår hur det fungerar i tryckpressen.

- Förutom detta vet även våra studerande hur man effektiviserar produktionen med mer automatik och driftsäkra arbetsflöden. En stor del av vår utbildning har gått ut på att efterlikna aktuella produktionsförhållanden så långt det är möjligt. Vår tekniska utrustning har till fullo använts till klassens projekt och samarbetet med leverantörer och företag i branschen har varit viktigt. Säger Roland Vikberg, ansvarig för utbildningen prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion.

Allt från rasteringstekniker till 7 färgstryck

Klassen har blivit utbildade i olika programvaror och mätinstrument för tryck samtidigt som man genomfört projekt där olika material och tekniker har utvärderats. Man har bland annat arbetat med nya klichématerial, InlineUV, HD flexo, olika rastreringstekniker, processtryckning med olika tekniker, flexo och digitalt där man tittat på upplösning, skärpeinställning och olika separationsinställningar.

En annan viktig del av utbildningen har varit hur man ska få samma design att se likadan ut på olika material och trycktekniker, hantering av dekorfärger och hur man säkerställer att färgblandningen är rätt, provtryck och uppstryk av färger, samt jämförelse mellan traditionellt 4 färgs-och 7 färgstryck med större färgrymd.

Alla projekt har utmynnat i dokumentation, analyser och uppföljning. Samtliga projektarbeten finns redovisade på LinkedIn eller kan läsas här:

How to create the perfekt printing standard

How to mix the perfekt Pantone Color

How to print extended color gamut

Ser förbättringsområden redan nu

Redan under första praktikperioden kunde de studerande se att deras kunskaper behövdes på företagen och att de tillför ny kompetens.

Andra praktikperioden har om möjligt på ett ännu tydligare sätt visat att behovet av deras kompetens är värdefull. Den problemlösning och de metoder som de grafiska företagen ofta står inför idag har bearbetats och analyserats med hjälp av ny kunskapskraft och har inte alltför sällan ebbat ut i mervärde. 

Examensarbetet blev den sista kuggen i hjulet för studenterna då de i samarbete med ett företag fick möjlighet till att driva sitt projekt med hjälp av resurser och handledande personal inom företaget. De arbeten som färdigställts redogör för en djupare analys inom förpackningsoptimering, multifärgskörning, färghantering, automation och branschtypiska programvaror.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Brobygrafiska är en grafisk teknik- och designskola i Sunne, Värmland. Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildning på hög nivå i en attraktiv studiemiljö, där internationella nätverk är en del av vardagen.

Här kan du utveckla ditt kreativa skapande genom hela kedjan ”från idé till förverkligande”. Hos oss finns stora möjligheter till att lära sig alla verktyg som behövs inom den grafiska branschen.

Med kompetenta lärare och breda kontakter skapas goda framtidsutsikter med oändliga möjligheter.

Presskontakt

Anneli Jansson

Anneli Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sunne kommun 0565-164 14
Evelina Nilsson

Evelina Nilsson

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Brobygrafiska 0565-16049