Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya rutiner ska återskapa förtroende

2015 gjorde Sunne kommun en upphandling av gräventreprenörer. 2016 gjordes en ny upphandling för en maskintyp där avtal saknats. Under våren och sommaren 2018 florerade det uppgifter om att det vid sidan av den första upphandlingen nåtts en överenskommelse om kompensation med vissa av entreprenörerna.

Efter att verksamhetschefen fått informationen i juli genomförde Sunne kommun en egen utredning som visade att uppgifterna verkade stämma.

– Nu har vi fått resultatet av den externa, oberoende granskning som vi tillsatte – gjord av PwC. Den visar på brister i våra rutiner. Vi behöver klargöra var gränserna går och att det är lika-behandling som gäller. Vi ska nu se till att styra upp så att inte något liknande händer igen, säger Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad i Sunne kommun.

I de nya rutinerna behöver det bland annat tydliggöras för entreprenörerna på vilka grunder de blir anlitade utifrån avtalet. Kommunen ska också arbeta fram rutiner och tillvägagångssätt vid eventuella oegentligheter.

– Vi ska säkerställa att vi har rutiner för det som framkommit och att de följs. Det ska vara en självklarhet för alla att vi sköter saker öppet och enligt de regler vi har. Den nya upphandlingen, som blir klar i dagarna, resulterar i ett tydligare avtal som ska vara enklare att följa för alla.

Sunne kommun lämnade i somras in en polisanmälan mot händelsen, vilken rubricerades som mutbrott. Åklagaren lade ner ärendet, eftersom inget brott kunde styrkas.

– Det har handlat om missriktad välvilja. Ingen enskild anställd har tjänat på överenskommelsen.

Idag, onsdag 16 januari, har verksamhets- och enhetschefer haft informationsmöten med både personal och med entreprenörerna.

– Det är viktigt att alla får veta vad som hänt i frågan och är trygga med hur vi ska jobba framåt. De som är berörda får samma information och möjlighet att ställa frågor. Vi jobbar för att återskapa ett förtroendefullt samarbete som ska bygga på tydlighet om vad som gäller, säger Anders Olsson.

Har du frågor kontakta
Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
anders.olsson@sunne.se
0565-162 45

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nyheter från och evenemang i Sunne

Kontakter

Anneli Jansson

Anneli Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sunne kommun 0565-164 14

Nyheter från Sunne

Kommunikation inom områdena:
Bo och leva,
Driva företag
Besöksnäring