Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sänkt hastighet i Sunne tätort för att höja trafiksäkerheten

1 juni sänks hastigheten i Sunne tätort från 50 till 40 km/h. Där det är 30 km/h gäller samma hastighet även i fortsättningen.

– Vi anpassar hastigheten främst av trafiksäkerhetsskäl. Sänkningen minskar risken för dödsolyckor med upp till 30 procent. Vi vill att människor ska ha större chans att överleva om en krock skulle inträffa, säger Mikael Persson, planhandläggare i Sunne kommun.

Några ytterligare effekter är att trafikflödet förväntas bli jämnare vilket är bra för både miljö och fordon samt att bullernivåerna minskar.

Medelhastigheten på Storgatan har uppmätts till 36 km/h i en undersökning gjord av Vectura. För bilisterna på Storgatan innebär alltså sänkningen i praktiken ingen större tidsmässig skillnad jämfört med i dagsläget.

– Vårt ansvar i kommunen är att få till ett bra samspel mellan alla som rör sig i trafiken. Storgatan är en barriär för gående och cyklister som rör sig mellan butikerna i centrum. Hastighetssänkningen ska göra det tryggare och lättare för dem att passera det mest trafikerade stråket.

De flesta kör sina fordon försiktigt redan idag. Men med den nya hastighetsbegränsningen ska gångtrafikanter och cyklister kunna känna sig tryggare i vetskapen om att det inte är tillåtet att köra fordonen fortare än 40 km/h. Sänkningen är inte minst viktig när det gäller barnens trafiksäkerhet.

Trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö är utgångspunkten när en bra trafikmiljö utformas. Den nya hastighetsplanen för Sunne antogs av kommunfullmäktige 21 mars och har före dess varit ute på remiss till Trafikverket, Polisen och Värmlandstrafik.

– Det är viktigt att vi får en bra trafiksituation både när det gäller trafiksäkerhet, miljö och buller i tätorten. Det är en del i att nå en bra utveckling i centrum. Det är en genomarbetad hastighetsplan som utförts i samarbete mellan olika instanser. Det här är en komplex situation och jag tycker att vi nu har fått till en bra lokal lösning, säger Tobias Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Har du frågor kontakta gärna

Mikael Persson
Planhandläggare, Sunne kommun
tel 0565-161 93
mikael.p.persson@sunne.se

Tobias Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
tel 070-185 02 82         
tobias.eriksson@sunne.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Nyheter från och evenemang i Sunne

Presskontakt

Anneli Jansson

Anneli Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sunne kommun 0565-164 14
Evelina Nilsson

Evelina Nilsson

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Brobygrafiska 0565-16049

Relaterat material

Nyheter från Sunne

Kommunikation inom områdena:
Bo och leva,
Driva företag
Besöksnäring