Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sunne kommun får företagsbot för miljöbrott

Sunne kommun har anmält sig själv för miljöbrott. Rubriceringen ”försvårande av miljökontroll” handlar om brister i egenkontrollen vid kommunens reningsanläggningar i Prästbol och Öjervik, 1 juli 2006 till januari 2009.

Sunne kommun accepterar straffet: en företagsbot på 40 000 kronor.

 – Vi har anmält oss själva eftersom det är viktigt att våra rutiner fungerar i alla lägen, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Persson.

 Åklagarmyndighetens Riksenhet för Miljö- och arbetsmål skriver i sitt strafföreläggande att reningsanläggningarna inte undersökts systematiskt och att miljö- och hälsorisker med verksamheterna inte dokumenterats under perioden. Avloppsvattnets rening har varit ingen eller begränsad under perioden. Tillsynsmyndigheten har heller inte underrättats om de driftsstörningar som varit, trots flera påstötningar. Störningen anses ha utgjort fara för människors hälsa eller miljön.

Bakgrunden i Prästbol är att två projekt skulle utredas innan åtgärderna för reningsanläggningen kunde fastställas. Diskussionerna drog ut på tiden och därmed också de åtgärder som behövdes. Bland annat fanns krav på arkeologiska undersökningar om det skulle grävas för en sjöledning till Västra Ämtervik. Ett annat projekt handlade om placeringen av ett allaktivitetshus i Prästbol som skulle påverka avloppsanläggningen. Båda projekten i Prästbol avskrevs senare. Omgående renoverades den befintliga markbädden i Prästbol. Slamavskiljare och utloppsledning gicks igenom och togs i drift 30 januari 2009.

Öjerviks reningsverk byggdes på 1970-talet och försöken att förbättra processen i befintlig anläggning hade inte avsedd verkan. Under våren 2009 helrenoverades anläggningen som numer fungerar väl.

Har du frågor kontakta
Ola Persson
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun
Tel 0565-160 04, 070-672 50 27

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nyheter från och evenemang i Sunne

Kontakter

Anneli Jansson

Anneli Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sunne kommun 0565-164 14

Nyheter från Sunne

Kommunikation inom områdena:
Bo och leva,
Driva företag
Besöksnäring