Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sunne skriver på för att öka andelen fossiloberoende fordon i kommunen

Green Drive Regions budkavle anländer till Sunne den 23 november. Syftet är att skapa engagmang kring projektets mål att 10 procent av alla personbilar i kommunerna ska vara fossiloberoende i slutet av 2018. Ett steg i det långsiktiga nationella målet om en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030. Genom att delta i budkavlen lovar Sunne kommun att tillsammans med Green Drive Region verka för att öka andelen fossiloberoende fordon som ska minska koldioxidutsläppen. Unikt för projektet är att det är tekniköverskridande och inkluderar både vätgas, el och biodrivmedel.

Evenemanget vänder sig till allmänheten som får information om projektet och olika drivmedel samt möjligheten att provköra en elbil.

Kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr, signerar ett dokument för att – som en symbolisk gest – visa att kommunen ska verka för att på sikt helt övergå till en fossiloberoende fordonsflotta. Sunne kommuns allmänna utskott finns på plats.

Tid: onsdag 23 november,11.00-15.00. Kl 11.45 signerar Gunilla Ingemyr dokumentet

Plats: Teatertorget i Sunne

Om Green Drive Region
Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.

Projektets uppdrag är att informera och sprida kunskap i riktning mot målet. Detta görs bland annat genom informationsturnén "budkavlen". Under hösten 2016 turnerar budkavlen i Värmland för att samverka kring el, vätgas och biodrivmedel tillsammans med kommunerna.

Budkavlen genomfördes i Dalarna under våren 2016. Budkavlen färdas genom kommunerna ett flertal gånger, både i Sverige och Norge, fram till att projektet avslutas 2018. Under tre år ska projektet bland annat arbeta för att nya och tydligare strategier tas fram i berörda kommuner.

Har du frågor kontakta gärna
Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne 
070-181 43 98
gunilla.ingemyr@sunne.se

Carolina Bodin
Kommunikatör, Region Värmland
054-701 10 66
carolina.bodin@regionvarmland.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Nyheter från och evenemang i Sunne

Presskontakt

Per Hellström

Per Hellström

Presskontakt kommunikatör 0565-164 33
Anneli Jansson

Anneli Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sunne kommun 0565-164 14
Evelina Nilsson

Evelina Nilsson

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Brobygrafiska 0565-16049