Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vandring för kunskap och bättre tillgänglighet

Hur bra kan du ta dig fram i Sunne centrum om du har en funktionsnedsättning?

Det ska politiker, fastighetsägare med flera ta reda på den 7 maj. Då bjuder kommunala handikapp-rådet in till en tillgänglighetsvandring.

För att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och se vad som kan göras för att förbättra tillgängligheten i centrala Sunne, bjuds politiker, tjänstemän, butiks- och fastighetsägare in till en tillgänglighetsvandring. Under drygt en timme ska de ta sig runt i centrum som rörelsehindrade och syn- eller hörselskadade.

- Nu ska Sunne kommun gå från ord till handling när det gäller tillgänglighet. Sunnes gatubild har förändrats de senaste åren och därför är det extra bra att vi utforskar centrum ur ett tillgänglighets-perspektiv, säger Marianne Åhman, kommunala handikapprådets ordförande.

Tid: Tisdag 7 maj klockan 13-16

Plats: Frykensalen i biblioteket och utomhus i anslutning till Teatertorget.

13.00-13.30
- Ordförande i kommunala handikapprådet Marianne Åhman inleder

- Gatuingenjör Anna-Carin Andersson berättar om nya rondellen och gångpassager, ledstråk
och busshållplatser

- Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvarsson, Torsby kommun, informerar om
policy för trottoarpratare

13.30-14.45 Tillgänglighetsvandring i Sunne centrum

14.45-15.00 Kaffe serveras utanför Frykensalen

15.00-16.00 Paneldiskussion med politiker, butiks- och fastighetsägare, kommunala tjänstemän
och handikapprörelsen. Summering av dagen.

Representanter från handikapprörelsen medverkar med information.

Pressen hälsas välkommen!

Har du frågor kontakta gärna
Marianne Åhman, kommunala handikapprådets ordförande, 070-512 93 67

Toleif Högberg, kommunala handikapprådets referensgrupp, 070-512 10 91

Anna-Carin Andersson, gatuingenjör, Sunne kommun, 070-648 60 59


Ämnen

Kategorier

Regioner


Nyheter från och evenemang i Sunne

Presskontakt

Anneli Jansson

Anneli Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sunne kommun 0565-164 14
Evelina Nilsson

Evelina Nilsson

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Brobygrafiska 0565-160 49

Nyheter från Sunne

Kommunikation inom områdena:
Bo och leva,
Driva företag
Besöksnäring