Pressmeddelande -

Årets vinnare av SunPines Hållbarhetspris är Smurfit Kappa

I över 40 år har Smurfit Kappa levererat fjärrvärme till Piteå Energi. Nu tilldelas de SunPines Hållbarhetspris:

– Smurfit Kappa fokuserar på hållbarhet på ett föredömligt sätt, säger Magnus Edin, VD på SunPine och juryordförande.

Tanken med Hållbarhetspriset är dels att lyfta fram de goda exempel som finns i Piteå och dels att stimulera andra att inspireras för fortsatt hållbarhetsarbete. Grunden för priset är Hållbarhet och för att själva priset skall vara hållbart över tid har priset varje år olika tema, baserade på FN:s globala mål i Agenda 2030. 2018 delade SunPine ut Hållbarhetspriset för första gången. Då gick priset till Lindbäcks Group, ett i grunden hållbart företag som dessutom hade utmärkt sig kring Mål 5; Jämställdhet.

Nu är det dags att dela ut Hållbarhetspriset för 2019.

Magnus Edin, VD, SunPine;

– Årets tema baseras på tre av de 17 klimatmålen; Mål 7 Hållbar energi, Mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

– Årets tre nominerade har alla varit inspirerande föredömen inom hållbarhet och på olika sätt visat vägen framåt för ett hållbart samhälle.

Årets vinnare av SunPines hållbarhetspris är Smurfit Kappa:

Magnus Edin;

– Smurfit Kappa har under de senaste 20-40 åren haft en fantastisk utveckling vad gäller att jobba med energieffektivisering och hållbar energiförsörjning för egen del.

– Smurfit Kappa har under mer än 40 år levererat värme till fjärrvärme och Pite Energi. Samarbetet med Pite Energi har utvecklats genom åren och fjärrvärmenätet har vuxit. Över 3 700 byggnader, tre badhus och en gågata i centrala Piteå värms upp av fjärrvärme från Smurfit Kappa.

– Smurfit Kappa är ett bolag som fokuserar på Hållbarhet i hela sin verksamhet och är ett sant föredöme. Det är på alla sätt en värdig vinnare av Hållbarhetspriset.

De andra nominerade om lyfts fram för sitt föredömliga arbete med Hållbarhet;

– PiteBo för energisparprogrammet; Redan 2015 kunde Pitebo stoltsera med att vara bland de 20 första bostadsbolagen att klara landets mest ambitiösa energibesparingsprogram – Skåneinitiativet – att minska energiförbrukningen med 20%. Pitebo arbetar fortsatt med att ytterligare effektivisera, bland annat i tre olika samarbeten med Luleå tekniska universitet som partner.

– AlterHedens Rabarberi & Gårdsbutik; Delikatessproducent och butik med fokus på hållbart lokalproducerade livsmedelsprodukter direkt från naturens skafferi. Självförsörjande när det gäller el tack vare solceller, gör sitt eget förpackningsmaterial genom att återbruka wellpapp som rivs och ersätter förpackningschips till emballage. Redan prisade av LRF och Swedbank för sitt gröna företagande.

– Alla tre är viktiga förebilder för alla oss andra i näringslivet. Det är viktigt att fler gör mer för att ställa om vårt samhälle till mer hållbara löningar. För SunPine är Hållbarhet en del av vårt DNA och det känns bra att kunna nominera och lyfta fram goda föredömen via Hållbarhetspriset, säger Magnus Edin, VD. SunPine.

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Piteå

Om SunPine

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar. SunPine omsätter 1,2 miljarder SEK.

Vår historia

Idén att utvinna diesel ur råtallolja kommer från Lars Stigsson som 2005 undersökte hur detta skulle kunna vara möjligt. Kemisten Valeri Naydenov tog fram en färdig modell för processen och företaget SunPine startades 2006 med Sveaskog, Södra Skogsägarna, Preem och KIRAM som ägare. På rekordtid byggdes en fullskalig produktionsanläggning som stod klar 2010. 2014 gick det internationella kemiföretaget Lawter in som delägare i Sunpine genom att investera i en ombyggnad av Sunpines anläggning för att också tillverka harts.

Våra ägare

SunPine ägs idag av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Kontakter

Lina Hörnemalm

Presskontakt Kommunikationsfrågor +46 70 373 25 72