Pressmeddelande -

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott: ”SunPine det perfekta exemplet”

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott besökte på tisdagen SunPines fabrik på Haraholmen i Piteå.

– Det var ett direkt önskemål från vår sida att få besöka SunPine som är ett perfekt exempel på hur vi kan förädla vårt aktiva skogsbruk, berättade Kristina Yngwe, c, ordförande för miljö- och jordbruksutskottet.

27 riksdagsledamöter anlände på tisdagen till SunPine på Haraholmen i Piteå och tog del av en föreläsning om SunPines tillblivelse, hållbarhetsarbete och klimatnytta. En frågestund följdes sedan av en rundvandring på fabriksområdet där det i dag råder lite ”ursäkta röran, vi bygger om” då bolaget är mitt i en investering i nytt laboratorium, större kontor och en andra fabrik för att utöka talldieselpropduktionen med 50 procent.

Magnus Edin, vd, SunPine:

– För oss är det självklart viktigt att politiken förstår att vi i Sverige har ett hållbart skogsbruk, att för varje träd som fälls så planteras det två, eller som i Södras fall tre. Det är främst en utmaning i EU där många länder redan har fällt all sin skog.

– Sedan är det också viktigt att förstå att vår råvara är en restprodukt från sulfatmassabruken. Det behöver alltså inte fällas ett enda extra träd för att vi ska kunna producera vår talldiesel. Och när vi nu bygger en ny fabrik och ökar volymen med 50 procent kvarstår detta faktum. Det behöver inte avverkas mer skog för att vi ska klara den volymökningen.

På frågestunden undrade politikerna i utskottet vilka beslut SunPine ”önskade sig”:

– För oss är det absolut viktigaste att ni beslutfattare alla förstår att den dag vi ge OK till palmolja får vi lägga ner. Nu vet alla att den framställningen skövlar jordbruksmark och är problematisk. Men samtidigt finns det tunga aktörer som förespråkar palmoljan.

– Vi förespråkar att man måste titta på hela klimatpåverkan, ”from well to wheel” som det heter. Och värdera de olika alternativen utifrån det.

– Just nu finns det också beslut som gör att regelverket egentligen inte gynnar att investeringar som vår sker här i Sverige. Det tycker vi förstås är fel. Vi borde skapa modeller som gynnar svenska investeringar på det här området.

Kristina Yngwe, c, ordförande för miljö- och jordbruksutskottet:

– SunPine ger en bra bild av hela processen, hur det hela sitter ihop från skogsbruket till produkt. Och hur man i alla steg kan tänka på att jobba med kretslopp och hållbarhet. Jag skulle säga att SunPine är ett perfekt exempel. Och därför är det värdefullt för oss att få besöka fabriken och ta del av hur man jobbar.

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Piteå

Om SunPine

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar. SunPine omsätter 1,2 miljarder SEK.

Vår historia

Idén att utvinna diesel ur råtallolja kommer från Lars Stigsson som 2005 undersökte hur detta skulle kunna vara möjligt. Kemisten Valeri Naydenov tog fram en färdig modell för processen och företaget SunPine startades 2006 med Sveaskog, Södra Skogsägarna, Preem och KIRAM som ägare. På rekordtid byggdes en fullskalig produktionsanläggning som stod klar 2010. 2014 gick det internationella kemiföretaget Lawter in som delägare i Sunpine genom att investera i en ombyggnad av Sunpines anläggning för att också tillverka harts.

Våra ägare

SunPine ägs idag av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Kontakter

Lina Hörnemalm

Presskontakt Kommunikationsfrågor +46 70 373 25 72