Gå direkt till innehåll
Bättre hälsa hos äldre efter solrumsvistelse

Pressmeddelande -

Bättre hälsa hos äldre efter solrumsvistelse

Vetenskaplig studie visar positivt resultat. 

Vi vet att solen har en positiv inverkan på våra sinnen och vår kropp. Detta har man tagit fasta på i Vänersborgs kommun. Här erbjuds boende och personal på ett antal äldreboenden att regelbundet vistas i s.k. solrum. Forskare från FoUU-centrum Fyrbodal och Vänersborgs kommun har undersökt betydelsen av att använda solrummen. Resultatet finns nu presenterat i en forskningsrapport.

Syftet med studien är att beskriva upplevelsen och betydelsen av att vistas i solrummet för äldres välbefinnande. Forskare från FoUU-centrum Fyrbodal har arbetat med fokusgrupper och tagit del av information och upplevelser från personal och äldre som använder solrummen regelbundet.

Det är inte alla förunnat att kunna resa till solen under den mörka årstiden, men det går att råda bot på. Suntech Group AB har utvecklat artificiellt solljus som innehåller hela solens spektrum. Solljuset har anpassats till att uppfylla myndigheternas krav och att vistas en timma i solrummet likställs med att vara ute en solig sommardag ca 15 minuter.

Något som är påtagligt i den nyutkomna studien är helhetsupplevelsen för den som besöker solrummet. Solljuset kompletteras med miljöer inspirerade av t.ex. Västindien eller Bohusläns västkust. Förutom ljuset och värmen kan man sticka ned tårna i varm sand, höra vågbrus, känna en svalkande vind och svag tjärdoft.

Personalen beskriver att solstunden har en märkbar positiv påverkan på de som har ledbesvär och ledsmärtor samt på överrörlighet vid Huntingtons sjukdom. De är också eniga om att vistelsen minskar de äldres motoriska oro för stunden, att de verkar piggare, ser gladare ut, är lugnare och mer avslappnade efter vistelsen. Dessutom utgör aktiviteten en viktig social funktion och blir ett välkommet avbrott i de vardagliga rutinerna.

En av de äldre som besöker solrummet regelbundet säger: ”Ja jag ska ju säga det att jag har ju jättemycket värk och det är ju underbart att ligga i värmen då…

Resultatet av studien visar att både personalen och de äldre är mycket positiva till vistelsen i solrummen och att det påverkar de äldres hälsa. Det är en förhållandevis billig aktivitet, tillgänglig för de allra flesta och används av många.

Ämnen

Kategorier


Suntech Group bygger specialutvecklade solsimulatorer och omgivningar där människor kan återhämta sig, stärka sig och må bra.

Solsimulatorerna är helt unika – Suntech är först i världen med att kunna återskapa solens hela spektrum.

Det finns många användningsområden solsimulatorerna och vi har kunder från inte mindre än 11 länder i Europa. Intresset ökar i takt med att forskningen visar hur viktigt solljuset är för vårt välbefinnande. Spaanläggningar, badanläggningar, hotell, äldreboenden samt industrin (bl.a. solsimulering inom fordon) är områden som använder våra solmiljöer.

Kontakter

Bernt Grönroos

Bernt Grönroos

Presskontakt Project Manager Sverige och export 0521 - 777 203

Relaterat innehåll

Relaterade event

Get that sunny feeling!

Sunwell levererar specialutvecklade solsimulatorer och solrum/solmiljöer med syftet att genom solterapi öka välbefinnandet, ge avslappning och bistå med flera positiva hälsoeffekter.

Sunwell solsimulator är helt unik, då den efterliknar naturligt solljus med solens hela ljusspektrum, inklusive värmen och solkänslan, med den fördelen att mängden UV-strålningen är filtrerad till låga nivåer.

Sunwell solrum byggs upp för att skapa en exklusiv känsla och komplett upplevelse. Kombinationen uppiggande solljus, skön värme, fläktande havsbris, behagliga dofter, lugnande bakgrundsljud och mjuk sand mellan tårna får besökare att slappna av och koppla bort vardagen.

Sunwell solrum är ett bra komplement för badanläggningen och hälsoföretag som vill erbjuda det ”lilla extra” till sina kunder och sticka ut bland konkurrenter.
Sunwell har installerat solrum på ett hundratal kommunala och privata äldreboenden där solljuset visar sig ha en mycket positiv inverkan på humöret hos de äldre samtidigt som personalen får mer energi över till vård och engagemang.
Det finns studie som påvisar 25% minskning av sjukfrånvaro på arbetsplatsen tack vare solljusterapi. Ljusterapi faller under friskvårdsaktiviteter godkända av Skatteverket som arbetsgivaren via friskvårdsbidrag kan erbjuda skattefritt till sina anställda. Solljusterapi finns även hos de stora friskvårdsleverantörerna som Benify, ActiWay, ePassi och Wellnet.

Sunwell solsimulator är diskret när den inte används och kan lätt smälta in i miljön på en arbetsplats eller i en offentlig miljö.