Pressmeddelande -

Internationell Turkisk konstkongress i Paris

Den 14:e internationella kongressen om Turkisk konst kommer att hållas på College De France i Paris den 19-21 september 2011.

Deltagare som önskar föreläsa under kongressen kan skicka in en abstrakt på följande ämnen:Turkisk konst i stormaktsvälden, Turkisk konst och estetik i det moderna eller närliggande vetenskap.

Abstraktet ska vara på engelska, inte mer än 1 sid, minimum 400 ord och ska vara inskickat senast den 30 maj 2010. Kan skickas via post eller mail.

Alla deltagare betalar en avgift om 160 euro (80 euro för studenter).

För frågor och ytterligare information kontakta:

Dr Frederic Hitzel

Secretary of the French Organisation Comimitte

14th International Congress of Turkish Art (ICTA)

College de France

Department of Ottoman and Turkish History

52,rue du Cardinal Lemoine

75 231 Paris Cedex 05 France

Mail: 14th.icta@gmail.com, Fax: +33 1-44 27 17 27

Ämnen

  • Litteratur

Kategorier

  • kulturhistoria
  • arkeologi
  • turkisk konst
  • kongress
  • konst

Regioner

  • Skåne