Pressmeddelande -

Konstnärer lanserar internationellt konstmagasin

SUPERMARKET Issue#1 är namnet på Sveriges senaste magasin för samtidskonst, som lanseras på SUPERMARKET 2011 – den internationella konstnärsdrivna konstmässan på Kulturhuset 18–20 februari 2011.

SUPERMARKET Issue#1 är ett konstmagasin helt på engelska, präglat av ett fritt lustfyllt formspråk och med ett innehåll där allt kan hända. Den internationella samtidskonsten behandlas och den världsomspännande konstnärsdrivna scenen med sin snabba kreativa subkultur ges stort utrymme. Ett omfattande researcharbete har resulterat i rapporter från hela världen där intressanta kommande utställningar lyfts fram. SUPERMARKET Issue#1 distribueras internationellt.

I årets tidning kommer vi fördjupa oss i ”Det frånvarande navet” som även blir temat för debattseminariet SUPERMARKET TalksSUPERMARKET Art Fair 2011 den 18-20 februari.

Finns det något centrum i dagens värld som förändrats med paradigmskiftet i den globala ekonomin och de digitala kommunikationssystemen? Vilka är de nav allting kretsar kring och hur ser dessa ut?

Med artiklar av skribenter som Sinziana Ravini, Kan Kan Liu, Peter Cornell, Mikael Askergren, Eva Lotta Holm Flach, Paulina Wallenberg-Olsson, Pau Waelder m.fl.

Roberto N Peyre presenterar Ghettobiennalen som uppstod i Port au Prince, Haiti och vi tar del av Lena Gustavssons konstnärskap i ”Drifting”, en nyöversatt text av Håkan Nilsson.

Redaktionen består av konstnärer och leds av Pontus Raud.

För vidare information kontakta:

Pontus Raud, editor, pontus@supermarketartfair.com, 070-945 17 24

Andreas Ribbung, art editor, andreas@supermarketartfair.com, 070-336 58 62

www.supermarketartfair.com

Bakgrund:

SUPERMARKET är den konstnärsdrivna konstmässan som vuxit till Sveriges största på fem år. I februari 2006 genomfördes för första gången den konstnärsdrivna mässan Minimarket på Konstnärshuset, som en reaktion på den kommersiella konstmässan Market. Året därpå fyllde SUPERMARKET 2007 hela Konstnärshuset och 2008 flyttade man till större lokaler i den gamla industrilokalen Enskilda Galleriet på Kungsholmen. 2009 hölls SUPERMARKET på Clarion Hotel Stockholm och 2010 intogs Kulturhuset där mässan kunde fortsätta att växa och nå en bred publik.

Kategorier

  • supermarket
  • performance
  • konstnärsdriven
  • kultur
  • kulturhuset
  • konstnärer
  • konst
  • konstmässa