Pressmeddelande -

Com Hem ny samarbetspartner i Surfa Lugnt

Com Hem går in som ny samarbetspartner i nätverket Surfa Lugnt som arbetar för att vuxna ska engagera sig mer i ungas nätvardag. Nätverket samlar myndigheter, företag och ideella organisationer inom internetsäkerhet och ungdomskommunikation, med det gemensamma målet att åstadkomma ett tryggare och säkrare internet för unga.

Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät, och vi är en av Sveriges största bredbandsleverantörer. Är man en stor aktör så följer också ett stort ansvar. Vi vill genom vårt samarbete med Surfa Lugnt använda vårt nätverk för att bidra till en ökad kunskap och en positiv dialog om internet, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.

Utgångspunkten i Surfa Lugnt är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet - som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte - och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

– En av Surfa Lugnts stora styrkor är att myndigheter, företag och ideella organisationer samverkar. Det ger en mångfald av åsikter och perspektiv kring arbetet med ett säkrare och tryggare internet för unga. Därför är vi mycket glada över att Com Hem kommer in i Surfa Lugnt och bidrar med sin expertis inom internetkommunikation, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

Com Hem kommer att representeras i Surfa Lugnt av Björn Nilsson, informationsdirektör på Com Hem.

Råd och tips
På Surfa Lugnts hemsida www.surfalugnt.se hittar föräldrar, och andra viktiga vuxna i barns närhet, information och länkar om ungas nätvanor samt råd och tips på tolv språk för ökad delaktighet i nätvardagen. De kan också ställa frågor till några av Sveriges främsta experter på internet- och ungdomskommunikation samt till Surfa Lugnts Tonårspanel. Svaren publiceras direkt på hemsidan.

Föreläsningsmaterial
Under hösten har Surfa Lugnt tagit fram ett föreläsningsmaterial som kan användas på till exempel föräldramöten och inom föreningslivet för att väcka vuxnas nyfikenhet kring ungas nätvardag. Materialet är anpassat så att vem som helst med engagemang kan genomföra föreläsningen och det kan laddas ner på http://surfalugnt.se/lankar/. Under 2011 planeras ytterligare aktiviteter och kampanjer inom Surfa Lugnt.

För mer information kontakta:

Marko Määttä, projektledare Surfa Lugnt
E-post: marko@agentkommunikation.se
Telefon: 0708-65 40 81

Björn Nilsson, informationsdirektör, Com Hem
E-post: bjorn.nilsson@comhem.com
Telefon: 073-439 08 31


 

Ämnen

  • Skola

Om Surfa Lugnt

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Ordförande för Surfa Lugnts styrelse är Kristina Axén Olin.

Höja vuxnas kunskaper om ungas vardag på nätet

Under 2009/2010 samordnar Surfa Lugnt ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds finansiellt av Sveriges regering.

Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel mobbning och integritetsfrågor. Det sker via opinionsbildning och kommunikationsaktiviteter.

Intressenter i Surfa Lugnt

Bakom Surfa Lugnt står följande organisationer: Barnombudsmannen, Childhood Foundation, Com Hem, Dataföreningen, Friends, Fryshuset, F-Secure, IT- och Telekomföretagen, Kamratposten, Medierådet, Microsoft, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Post- & Telestyrelsen, Rädda Barnen.SE (Stiftelsen för
Internetinfrastruktur), Symantec, Telenor och Bredbandsbolaget samt
Telia.

Kontakter

Karin Nygårds

Presskontakt Ordförande Surfa Lugnt 0705662800