Pressmeddelande -

Torsdagsseminarium i Almedalen om ungas språk på nätet

Ungas nätkommunikation bekymrar ofta oss vuxna, vi påverkas av mediebilden av ungas internetanvändning och alla “faror”. Surfa Lugnts och Fryshusets seminarium "Drygar och trollar runt på fb:-)" under Almedalsveckan handlar om ungas ungas språk på nätet. Frågeställningar som tas upp under seminariet:

     • Är det på riktigt – hur ser unga på nätet, verklighet eller pseudovärld
     • Skiljer sig tonen/samtalsklimatet åt på nätet i jämförelse med verkliga livet?
     • Är det vanligt att unga råkar ut för hårda ord på nätet eller nätmobbning och påverkar kanalen texten/tonen/samtalsklimatet
     • Är vi vuxna bättre, hur är vi som förebilder?
     • Gör vi nätet till problemet, är det inte nätet bara en förlängning av skolan/vardagen?  Panel:  

Anna König Jerlmyr, Socialborgarråd Stockholms stad, 
Elza Dunkels, forskare kring ungas internetanvändning vid Umeå Universitet
Krister Thun, biträdande rektor på Franz Shartau och tidigare Friends
Leo Razzak, bloggare, Fryshuset
Martina Högberg, expert på ungas nätanvändning Statens medieråd  

Moderator: 
Ewa Thorslund, Surfa Lugnt

Plats: Sal B24, Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Torsdagen den 7 juli, 10.00-11.00

Relaterade länkar

Ämnen

 • Skola

Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Bakom Surfa Lugnt står följande organisationer:
Barnombudsmannen, BRIS, Childhood Foundation, Com Hem, Dataföreningen, Det unga internet, Friends, Fryshuset, F-Secure, IT & Telekomföretagen, Kamratposten, Kommunikationsmyndigheten PTS, Microsoft, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Rädda Barnen, Symantec, Telenor och Bredbandsbolaget samt Telia och Halebop.

Kontakter

Karin Nygårds

Presskontakt Ordförande Surfa Lugnt 0705662800