Pressmeddelande -

Telenor och Bredbandsbolaget nya samarbetspartners i Surfa Lugnt

– Internet och mobiltelefoner ger stora möjligheter att göra vad man vill när man vill men samtidigt kräver det mer av oss som användare och som vuxna. Telenor och Bredbandsbolaget erbjuder olika typer av abonnemang och tjänster för att skapa en bättre nätvardag för barn och unga därför är det naturligt för oss att även engagera oss i Surfa Lugnt, säger Georgi Ganev affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.

Telenor Sverige och Bredbandsbolaget går in som nya samarbetspartners i nätverket Surfa Lugnt som arbetar för att vuxna ska engagera sig mer i ungas nätvardag. Nätverket samlar myndigheter, företag och ideella organisationer inom internetsäkerhet och ungdomskommunikation, med det gemensamma målet att åstadkomma ett tryggare och säkrare internet för unga.

Utgångspunkten i Surfa Lugnt är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet - som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte - och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

En av Surfa Lugnts stora styrkor är sammansättningen av myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Det bidrar till en mångfald av åsikter och perspektiv kring arbetet med ett säkrare och tryggare internet för unga. Därför är vi mycket glada över att Telenor och Bredbandsbolaget kommer in i Surfa Lugnt med sin expertis inom internet- och mobilkommunikation, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

Telenor Sverige och Bredbandsbolaget kommer att representeras i Surfa Lugnt av Johnny Gylling, CSR-samordnare, samt Camilla Bülow, erbjudandeansvarig för mobilt bredband.

På Surfa Lugnts hemsida www.surfalugnt.se hittar föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet information och länkar om ungas nätvanor och råd och tips på tolv språk för ökad delaktighet i nätvardagen. De kan också ställa frågor till några av Sveriges främsta experter på internet- och ungdomskommunikation samt till Surfa Lugnts Tonårspanel. Svaren publiceras direkt på hemsidan.

Under våren arbetar Surfa Lugnt på ett utbildningsmaterial som ska kunna användas i till exempel skolor under föräldra- och lärarmöten och inom föreningslivet. Surfa Lugnt planerar även en kampanj för att ytterligare engagera vuxna i ungas nätvardag.


För mer information kontakta
:

Marko Määttä, projektledare Surfa Lugnt
marko@agentkommunikation.se
0708-65 40 81

Telenor och Bredbandsbolaget
Presstjänsten: 08-41 00 75 55


Om Surfa Lugnt
Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Ordförande för Surfa Lugnts styrelse är Kristina Axén Olin.

Höja vuxnas kunskaper om ungas vardag på nätet
Under 2009/2010 samordnar Surfa Lugnt ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds finansiellt av Sveriges regering.

Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel mobbning och integritetsfrågor. Det sker via opinionsbildning och kommunikationsaktiviteter.

Intressenter i Surfa Lugnt
Bakom Surfa Lugnt står följande organisationer: Barnombudsmannen, Childhood Foundation, Dataföreningen, Friends, Fryshuset, F-Secure, IT- och Telekomföretagen, Kamratposten, Medierådet, Microsoft, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- & Telestyrelsen, Rädda Barnen.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Symantec, Telenor och Bredbandsbolaget samt Telia.
Ämnen

  • Skola

Kontakter

Karin Nygårds

Presskontakt Ordförande Surfa Lugnt 0705662800