Pressmeddelande -

Norsk anonymiseringstjänst lanserad

Idag, i samband med att den så kallade FRA-lagen träder ikraft, kommer anonymiseringstjänsten Surfsafe.se att starta i stor skala. Surfsafe.se är en tjänst som hjälper svenska medborgare att undvika den statliga övervakningen i form av FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet.

 

Genom att kryptera all trafik och skicka den via servrar som är belägna i Norge blir det omöjligt för myndigheterna att se vad kunderna gör på internet. FRA har inte möjlighet att läsa trafik som är krypterad när den passerar deras kopplingspunkter. Dessutom sparas inga personuppgifter, utöver vad som krävs för fakturering, och det görs ingen loggning av trafiken. Det är därför omöjligt för företaget att lämna ut uppgifter om vem som har gjort vad.

 

- Det är vår affärsidé och grundläggande värdering att medborgare som inte misstänks för brott inte heller ska övervakas eller tvingas lämna ut personliga uppgifter. Våra kunder ska både känna sig och vara lika trygga när de kommunicerar via internet som när de skickar brev på posten. Medborgarnas demokratiska rättigheter måste alltid gå före statens omättbara kontrollbehov, säger Surfsafe.se's talesman Gustaf Dymov och fortsätter:

 

- Målet är att vanliga människor ska fortsätta kommunicera som om övervakningslagarna inte ens existerade. Allt annat är ett misslyckande för både företaget och det svenska samhället.


-- 
För mer information, var vänlig kontakta Surfsafe.se's talesperson i Sverige, Gustaf Dymov på Solutions AB: Tel: 0732477440
E-post: gustaf@solutions.se

Ämnen

  • Datasäkerhet