Gå direkt till innehåll
Carina Hansson, undersköterska, och Cecilia Kennbäck, forskningskoordinator, kommer att möta en del av de drygt 3 000 Malmöbor som kallas för att delta i Scapis 2.
Carina Hansson, undersköterska, och Cecilia Kennbäck, forskningskoordinator, kommer att möta en del av de drygt 3 000 Malmöbor som kallas för att delta i Scapis 2.

Pressmeddelande -

3 000 skåningar kommer att kallas till unik hjärt- och lungstudie

Hjärt- och lungstudien Scapis är den mest omfattande i sitt slag i världen med totalt 30 000 deltagare. Nu startar en andra del av studien där deltagarna kommer att följas upp. I Skåne innebär det att över 3 000 personer kommer att kallas.

– Scapis har hittills gett oss viktiga resultat för att kunna hitta personer som ligger i riskzonen för att utveckla hjärt- och lungsjukdomar. Nu hoppas vi på att få ännu bättre förståelse för hur dessa sjukdomar kan påverka hälsan på lång sikt, säger Margaretha Persson, docent vid Lunds universitet och en av de ansvariga forskningsledarna för Scapis.

Startar den 12 februari
Det är till Skånes universitetssjukhus 3 126 skåningar ska komma för att undersökas i samband med den andra delen av Scapis-studien. Den första delen pågick under åren 2013 till 2018 och inkluderade 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldrarna 50 till 64 år. Den andra delen av studien – som har startskott den 12 februari i Skåne – inkluderar hälften av deltagarna, där Cecilia Kennbäck, forskningskoordinator på Forskningsmottagning internmedicin vid Skånes universitetssjukhus, är en av de ansvariga.

– Genom att undersöka deltagarna igen hjälper vi forskningen att få en ännu tydligare bild av hur kranskärlssjukdom och lungsjukdom utvecklas över tid, säger Margaretha Persson.

Mer träffsäkra behandlingar
Målet är att den data som samlas in ska ge forskarna möjlighet att i tid hitta de individer som har hög risk att utveckla sjukdom. Förhoppningen är också att kunna erbjuda mer träffsäkra behandlingar för att förebygga hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

De skånska deltagarna kommer att kallas till mottagningen i Malmö vid tre tillfällen, då de bland annat får en grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol. Studien drivs av samtliga sex universitetssjukhus i landet.

– På Skånes universitetssjukhus har vi också valt att göra en uppföljning av deltagarnas halskärl, för att studera hur åderförkalkning utvecklas där. Det är viktig kunskap i arbetet för att minska risken för stroke i befolkningen, säger Gunnar Engström, professor vid Lunds universitet och ansvarig forskningsledare för Scapis.

Scapis 2-studien pågår i två år.

Fakta: Scapis

  • Scapis (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) är den mest omfattande studien kring hjärt- och lungsjukdom som hittills genomförts i världen.
  • 30 000 deltagare mellan 50 och 64 år från hela landet gjorde under åren 2013 till 2018 undersökningar för att hitta risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.
  • Scapis leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Umeå.
  • Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär av studien.

Länk till mer information om Scapis:
SCAPIS – en världsunik forskningsstudie | Hjärt-Lungfonden

Resultat från första delen av Scapis (2013 till 2018)

  • I Malmö deltog 6251 personer.
  • Resultaten visade bland annat att 43 procent av de deltagande Malmöborna var överviktiga, att 11 procent var rökare (flest av de deltagande städerna), att 25 procent hade högt blodtryck och att 7 procent hade diabetes. 60 procent hade förändringar i halskärlen och 41 procent hade förändringar i hjärtats kranskärl.

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden