Gå direkt till innehåll
Enligt förslaget ska ett fysiskt centrum för bröstcancervården placeras på Fritz Bauers gata på sjukhusområdet i Malmö. Bilden är en skiss i ett tidigt skede av projektet för att undersöka om fastigheten är lämplig för byggnaden.
Enligt förslaget ska ett fysiskt centrum för bröstcancervården placeras på Fritz Bauers gata på sjukhusområdet i Malmö. Bilden är en skiss i ett tidigt skede av projektet för att undersöka om fastigheten är lämplig för byggnaden.

Pressmeddelande -

Bröstcancervården stärks med miljondonation från stiftelse

Ett fysiskt centrum för bröstcancervården på sjukhusområdet i Malmö och en utökad strålningsverksamhet på sjukhusområdet i Lund. Det blir resultatet av en donation från Julia och Hans Rausings stiftelse till Skånes universitetssjukhus.

Donationen, som tillkännagavs av stiftelsen 2020, omfattar drygt 245 miljoner kronor och kommer att användas till investeringar i både Lund och Malmö. Regionstyrelsen har beslutat att godkänna villkor för mottagande av donationen, vilket bland annat innebär behov av samfinansiering på cirka 100 miljoner kronor som behövs för att täcka kostnader som inte omfattas av donationen.

Centrum för bröstcancervården
För att patienter med bröstcancer ska få bästa möjliga vård kommer alla kompetenser som behövs att samlas i ett fysiskt centrum på sjukhusområdet i Malmö.

– Målet är att skapa en sömlös och personcentrerad vård av hög standard i alla stadier av sjukdomen. Det innebär ett förbättrat omhändertagande när det gäller medicinsk kvalitet, omvårdnad och det psykosociala måendet för patienter med bröstcancer, säger Silke Engelholm, verksamhetschef för hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus.

Målet med ett fysiskt centrum för bröstcancervården är att skapa en sömlös och personcentrerad vård av hög standard i alla stadier av sjukdomen. Här ska kontaktsjuksköterskor som Helene Almström och andra vårdprofessioner samlas runt patienten.

Utredning, konsultation och behandling ska ske i ett tätt multidisciplinärt samarbete.

– Donationen ger möjlighet att fysiskt samla all bröstcancervård tvärprofessionellt. Detta ger oss en fantastisk förutsättning att göra ett bra omhändertagande ännu bättre, säger Stefan Santén, verksamhetschef för kirurgi och gastroenterologi på Skånes universitetssjukhus.

Samarbete mellan sjukhus och stiftelse
I Lund installeras en kombinerad MR-kamera och strålbehandlingsmaskin (MR-Linac). Satsningen sker på en plats som bär särskild betydelse för Julia och Hans Rausing.

– Med denna donation vill vi ge tillbaka till en region som har varit så viktig för vår familj. Cancer är en förödande sjukdom som drabbar allt för många, och vi hoppas att denna investering kommer att förbättra utfallet för många cancerpatienter i Skåneregionen. Vi är glada över att göra detta i samarbete med Skånes universitetssjukhus och ser fram emot byggstart nästa år, säger Hans och Julia Rausing i ett gemensamt uttalande.

Uppförandet av ett fysiskt centrum på sjukhusområdet i Malmö beräknas sätta i gång 2024 och ett förslag till placering av ny byggnad på Fritz Bauers gata har tagits fram. Planen är att centret ska kunna tas i bruk 2027.

– Vi är glada över att arbetet nu kan påbörjas. Hur byggnaden ska se ut beslutas i samarbete mellan sjukhusets verksamheter, företrädare för patienterna och Regionfastigheter, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Ny strålbehandlingsteknik
Under hösten påbörjas upphandlingen av en MR-Linac och förberedelser för byggnaden den ska installeras i på sjukhusområdet i Lund. Strålbehandlingsmaskinen blir den första i sitt slag på sjukhuset.

– Tekniken begränsar i större utsträckning strålbehandlingen till enbart tumören och strålfältet följer med i rörelser, på grund av till exempel andning. Det möjliggör också behandling av tumörer som tidigare inte kunde strålas, säger Per Munck af Rosenschöld, områdeschef för strålbehandling och strålningsfysik samt adjungerad professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre
Bröstcancervården på Skånes universitetssjukhus är en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC). SUHCCC är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet (LU), Regionalt cancercentrum syd (RCC syd), Medicinsk service och Mobila team och palliativ vård inom Primärvården.
Cancercentrumet arbetar för att främja kliniknära forskning, snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för patienter med cancer, ökad delaktighet för patienten och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete.

För mer information kontakta:
Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef, perola.kimblad@skane.se
Silke Engelholm, verksamhetschef, silke.engelholm@skane.se

För information om donationen, vänligen besök www.juliahansrausingtrust.org.
Presskontakt: Veronica Råberg-Schrello, +46 70 447 43 62,
veronica.raberg-schrello@kekstcnc.com.

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden