Skip to main content

Cancervården på Skånes universitetssjukhus siktar på internationell kvalitetsstämpel

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 10:30 CET

Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter och högre kvalitet i cancervården. Det är målet när Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården. Nu har flera steg tagits för att få den internationella kvalitetsstämpeln.

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Det innebär att patienten kan räkna med att flera aktörer tar ett samlat för ansvar för cancervården.

– Anledningen till att vi och våra samarbetspartners vill ackreditera oss är att vi alltid vill ge den bästa vården till våra patienter och ge utmärkta förhållanden för forskning. Vi ser att en tydligare koppling mellan forskning och cancervården gör att forskningen snabbare kommer patienterna till nytta, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Kvalitetsstämpel för cancervården
Det har även visat sig att universitetssjukhus som är ackrediterade har bättre möjligheter att ingå i nätverk och attrahera forskningsmedel.

Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel för hur sjukhuset jobbar med cancervård och forskning.Att få en ackreditering är en process med flera delar. Skånes universitetssjukhus har fått godkänt i de tre första stegen, och kan nu ansöka om ackrediteringen.

– Eftersom det inte är självklart att få ansöka om en ackreditering är det glädjande att vi kommit så här långt och att vi nu är ytterligare ett steg närmare, säger Björn Ekmehag.

Granskning väntar
Under 2020 ska Skånes universitetssjukhus både granska sin egen verksamhet och bli granskade av representanter från OECI (Organisation of European Cancer Institutes) för att se till att alla krav uppfylls. Först under våren 2021 kan Skånes universitetssjukhus vara ackrediterat, och därmed bli ett av de första universitetssjukhusen i Sverige med denna kvalitetsstämpel.

Fakta:
Skånes universitetssjukhus samarbetar med Lunds universitet, Medicinsk service, Regionalt cancercentrum syd och palliativ vård inom primärvården för att skapa Skåne University Hospital Cancer Centre, ett så kallat Comprehensive Cancer Centre.

OECI, Organisation of European Cancer Institutes, grundades 1979 och har sedan 2008 erbjudit ett ackrediteringsprogram som syftar till att bistå europeiska cancerinstitut med att implementera kvalitetssystem för cancervård. Det finns 68 europeiska cancerinstitut, varav 19 är ackrediterade som Comprehensive Cancer Centres, CCC (i Norden är Oslo och Helsingfors ackrediterade).
​Här hittar du mer information ackrediteringen: ​OECI Accreditation and Designation Programme

För mer information kontakta:
​Magnus Aspegren, pressansvarig, Skånes universitetssjukhus, 046-17 23 44

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med rikssjukvård inom fyra områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö Högskola. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.