Gå direkt till innehåll
Resultaten av studien som letts av Grunde Gjesdal, biträdande överläkare inom hjärt- och lungmedicin på Skånes universitetssjukhus, visar bland annat att överlevnaden för patienter som väntade på en hjärttransplantation förbättrades markant.
Resultaten av studien som letts av Grunde Gjesdal, biträdande överläkare inom hjärt- och lungmedicin på Skånes universitetssjukhus, visar bland annat att överlevnaden för patienter som väntade på en hjärttransplantation förbättrades markant.

Pressmeddelande -

Centralisering av hjärttransplantationer gav bättre resultat för patienterna

Centraliseringen av hjärttransplantationer i Sverige ledde till betydande förbättringar för patienterna. Bland annat sjönk dödligheten markant, både för patienter som väntade på transplantation och efter själva ingreppet. Det visar en nationell studie som undersökt effekterna av centraliseringen och som publicerats i The Journal of Heart and Lung Transplantation.

Waiting list and Post-Transplant Outcome in Sweden after National Centralization of Heart Transplant Surgery (www.jhltonline.org)

2011 koncentrerades alla hjärttransplantationer i Sverige till två centrum: Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Syftet var att förbättra patientsäkerheten och öka kostnadseffektiviteten genom att dra nytta av fördelarna med större och mer specialiserade centra.

Registerstudie med 815 patienter
I en registerstudie har forskare på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet, tillsammans med kollegor från Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, analyserat data från Svenska thoraxtransplantationsregistret, Swedeheart och Scandiatransplant-registret, för hjärttransplantationer mellan 1 januari 2001 och 31 december 2020.
Studien omfattar sammanlagt 815 patienter som transplanterades under perioden. Statistiska metoder användes för att justera för olika faktorer som påverkar dödligheten (mortaliteten) efter transplantation. Sedan jämfördes resultaten för tidsperioden tio år före respektive tio år efter centraliseringen.

Hjärttransplantationer utförs vid två centrum i Sverige: Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Dödligheten sjönk markant
Resultaten visar att överlevnaden för patienter som väntade på en hjärttransplantation förbättrades markant efter centraliseringen, även om väntetiden blev något längre.

– I studien såg vi en minskning av dödligheten för patienter som var uppsatta på väntelistan till transplantation, från 8,3 procent till 3,2 procent. Vi såg även att risken för patienterna att avlida inom ett år efter transplantationen minskade med 64 procent. Där var framför allt minskningen i den tidiga mortaliteten, de första 30 dagarna efter transplantation, påtaglig. Den minskade från 9 procent till 2 procent, säger Grunde Gjesdal, biträdande överläkare inom hjärt- och lungmedicin på Skånes universitetssjukhus, forskare vid Lunds universitet och försteförfattare till artikeln i The Journal of Heart and Lung Transplantation.

Förutom lägre mortalitet såg forskarna även en ökning av det tota antalet transplantationer med 53 procent, från i genomsnitt 38 transplantationer per år till 58 per år efter centraliseringen.

Grunde Gjesdal, biträdande överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Fördelar med specialiserade centrum
Forskarnas slutsats utifrån resultaten är att centraliseringen av hjärttransplantationsvården i Sverige har bidragit till betydande förbättringar för patienter med svår hjärtsvikt, både när det gäller ökad tillgång till hjärttransplantation, minskad dödlighet på väntelistan och högre överlevnad efter transplantation.

– Effekten på överlevnad före och efter en hjärttransplantation kan bero på flera saker men resultaten understryker fördelarna med specialiserade centrum som utför många transplantationer för att leverera en högkvalitativ och säker vård. Det kan leda till ett bättre utfall för patienterna, säger Grunde Gjesdal.

För mer information, kontakta:
Grunde Gjesdal, biträdande överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, Grunde.Gjesdal@skane.se, grunde.gjesdal@med.lu.se

Fakta Hjärttransplantation

  • Varje år utförs cirka 60 hjärttransplantationer i Sverige.
  • Hjärttransplantation kan vara den bästa behandlingen för den som drabbats av svår hjärtsvikt, om andra operationer och medicinska behandlingar är otillräckliga och kroppen i övrigt är frisk nog att dra nytta av ett nytt hjärta.
  • Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet som det ska. Det kan finnas flera orsaker till detta, vanligast är hjärtmuskelsjukdom eller svåra skador efter hjärtinfarkter.
  • Väntetiden för att få ett nytt hjärta är i snitt sex månader, men kan variera en hel del. Väntetiden påverkas av faktorer som till exempel hur allvarligt sjuk man är, kroppsstorlek och vilken blodgrupp man har.
  • Hjärttransplantationer är koncentrerade till två centrum: Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden